Gå til hovedinnhold

Siste nytt fra Pristina

Kosovo fortsetter å være et av Europas mest sårbare land. Som et resultat av blant annet påvirkningsarbeidet til SOS-barnebyer i Kosovo, har det derimot vært flere positive utviklinger med hensyn til barnevern i landet de siste årene.

20. mai 2017

Ny lovgivning vedrørende barns beskyttelse og lisensiering av leverandører av sosiale tjenester står høyt på agendaen. Myndighetene ser også behovet for å involvere aktører utenfor offentlig sektor for å dekke behovet for å ta vare på barn i alternativ omsorg. De støttet flere organisasjoner i fjor, inkludert SOS-barnebyer. I tillegg har SOS-barnebyer nylig lansert en kampanje mot barneekteskap i landet.

Trygge hjem til barn og ungdom

SOS-barnebyers programmer er sentrert i Kosovos hovedstad, Pristina, og de nærliggende områdene Fushe Kosove (romani) og Gracanica (serbisk). 71 barn og unge bor i barnebyen i Pristina: 12 barn i babysenteret, 36 barn i syv SOS-familier, 15 ungdommer i ungdomshuset og 9 unge voksne i egne hjem med støtte fra SOS-barnebyer.

I babysenteret, kjent som Dielli, får forlatte spedbarn omsorg av en SOS-mor og assistenter i vente av en mer langsiktig løsning. I fjor kom det 12 nye barn til senteret. 10 barn ble adoptert og flyttet inn med sine nye familier, mens ett barn ble gjenforent med sin biologiske familie. Flere nye barn har også fått et trygt hjem i SOS-familiene det siste året. Barna og ungdommene får individuell oppfølging, og støttes av SOS-mødrene, ansatte i barnebyen, sosialarbeidere, pedagoger, terapeuter og barneleger.

Barna i barnebyen går i barnehage og på skole, der de tar diverse akademiske fag i tillegg til andre aktiviteter som ballett, musikk, svømming, IT og økonomi. Barnehagen tilknyttet barnebyen drives nå som en separat enhet, og er registrert som en lokal ideell organisasjon. Tilskudd fra kommunen finansierer plassene til flere av barna.

71 barn og unge bor i barnebyen i Pristina, inkludert 12 barn i babysenteret "Dielli". Foto: Teodor Bø
I babysenteret får forlatte spedbarn omsorg av en SOS-mor og assistenter i vente av en mer langsiktig løsning. Foto: Teodor Bø

Engasjert ungdom

I ungdomshuset har noen av ungdommene nylig fullført videregående utdanning og yrkesopplæring, og flere er også engasjert i frivillig arbeid. Barnebyen har fokus på at ungdommene skal holde god kontakt med SOS-familiene sine, samtidig som de lærer å bli mer uavhengige og ansvarlige. Som et resultat av dette, har flere av ungdommene gått sammen om å starte sin egen ungdomsorganisasjon, Youth Care Invest, som blant annet har som mål å styrke ungdommens stemme og deltagelse i samfunnet, i tillegg til deres arbeidsevne. I tillegg fremmer de menneskerettigheter og god barnevernspolitikk. Organisasjonen søkte på støtte fra et program som finansierer nye initiativ med fokus på sosialt engasjement i Kosovo, og vant førstepremien på 5 000 euro til stor begeistring!

Styrker lokale familier

SOS-barnebyers familieprogram i Kosovo jobber i fire lokasjoner i og rundt Pristina. Målgruppen er sårbare barn i familier som har vanskeligheter for å forsørge dem og gi dem den omsorgen de trenger. Programmet har fokusert på inntektsbringende aktiviteter, samt å styrke familienes tilgang på utdanning. Dette har inkludert yrkesfaglig opplæring i blant annet catering og skreddersøm. Flere familier har også mottatt bier, drivhus, verktøy, symaskiner og musikkinstrumenter.

Familiene som er med i familieprogrammet får individuell oppfølging og rådgiving. 16 familier gikk ut av programmet i fjor som følge av at de regnes å nå være i stand til å forsørge seg selv og gi barna god omsorg. Til tross for gode resultater, fortsetter familieprogrammet å møte utfordringer som følge av høy arbeidsledighet og manglende utdanning, samt utbredelsen av barneekteskap og hjemløshet.

Familien til denne jenta får støtte fra SOS-barnebyers familieprogram i Kosovo. Foto: Teodor Bø
16 familier gikk ut av programmet i 2016 som følge av at de regnes å nå være i stand til å forsørge seg selv og gi barna god omsorg. Foto: Teodor Bø

Rådgiving til barn og foreldre

SOS-barnebyers rådgivingssenter fortsetter sitt arbeid for både barna og familiene i SOS-barnebyers programmer og andre i lokalsamfunnet. Tjenestene senteret tilbyr inkluderer psykologisk støtte og hjelp med lærevansker. Det har kommet flere forespørsler om støtte fra utenfor Pristina, som viser at det er behov for lignende tjenester i andre deler av Kosovo.

Gjennom et samarbeid med justisdepartementet, rådgiver senteret mindreårige pålagt alternative straffer av domstolene i Kosovo. De jobber også med sårbare elever ved en videregående skole i Pristina. Senteret har i tillegg satt i gang et sommerprogram for barn, for å gi flere muligheten til å møte nye venner, uttrykke egne meninger, føle på det å være selvstendig og ressurssterk og øke selvsikkerheten. Det har blitt opprettet støttegrupper for foreldre, som arrangerer flere møter i løpet av året med fokus på forskjellige temaer innenfor god barneomsorg.

Målrettet fremtidsplan

SOS-barnebyer i Kosovo planlegger å både styrke eksisterende programmer og utvide til nye lokasjoner fremover. Målet er å skape et integrert og helhetlig program, som gir omsorg og beskyttelse til sårbare barn og familier i samarbeid med lokalt sivilsamfunn.

Foto: Teodor Bø