Gå til hovedinnhold

Siste nytt fra Callao

Gjennom målrettede tiltak klarer stadig flere familier seg nå på egenhånd.

19. juni 2018

SOS-barnebyers arbeid i Callao

45 barn får alternativ omsorg i en SOS-familie. 31 unge får oppfølging fra SOS-barnebyer, men bor ikke en av programmets fasiliteter. Dersom en gjenforening med barnas biologiske familie kan være aktuelt og til det beste for barnet på sikt, tilstreber SOS-barnebyer tett kontakt og oppfølging av barnas biologiske familie. 1045 barn og deres familie mottar støtte gjennom SOS-familieprogrammet.

SOS- barnebyer jobber med familiene innenfor tre ulike fokusområder:

 • bidra til at barn og unge får oppfylt sine rettigheter
 • bidra til at foreldrene bruker positiv oppdragelse (positive parenting)
 • tiltak som fremmer fedrenes deltakelse i omsorgsrollen. For sitt prosjekt med å aktivisere og inkludere farsrollen har SOS Peru blitt nominert til en intern internasjonal pris i SOS-barnebyer for innovative program
 • SOS-barnebyer jobber i nært samarbeid med lokale myndigheter og andre organisasjoner

Resultater i SOS-barnebyers programmer i Callao i 2017

 • 6 ungdommer startet sitt selvstendige liv i 2017 og er nå uavhengige av støtten fra SOS-barnebyer
 • 2 barn ble re-integrert med biologisk familie gjennom SOS-familieprogram som jobber forebyggende i lokalsamfunnet
 • Alle barna i SOS-barnebyen går på skole. 3 barn får tilpasset undervisning på grunn av spesielle behov
 • 10 ungdommer deltok i 2017 på workshops i entreprenørskap og arbeidsliv
 • 180 deltagere fullførte ulike tiltak gjennom familieprogrammet i og klarer seg nå uten SOS-barnebyer sin støtte
bilde
Foto: Danielle Pereira

Fokusområder i arbeidet

Oppfølging av biologisk familie

SOS Peru jobber tett med barnas biologiske familie, i de tilfeller dette er mulig og til barnets beste. Den biologiske familien får månedlig opplæring om positiv barneomsorg, og hvordan støtte barna i deres emosjonelle utvikling og med skolearbeid. Oppfølgingen av biologisk familie gjøres for å opprettholde båndet mellom familie og barn, og med et mål om mulig gjenforening. Dette arbeidet skjer gjennom hjemmebesøk, jevnlig oppfølgingsmøter, workshops og rådgivning.

Flere blir gjenforent med biologisk familie

I tillegg jobber SOS for at omsorgspersonene får utdanning, opplæring og kommer seg tilbake på jobbmarkedet, men familier klassifisert som høyrisiko mottar også økonomisk støtte for en periode. Arbeidet med biologiske familier har høstet gode resultater i 2017, 62 barn og unge ble gjenforent med sine biologiske familier.

Fokus på omsorg i utvidet familie
 
SOS Peru har i 2017 testet ut en pilot for omsorg i utvidet familie med det mål at barn og ungdom kan bli boende hos biologisk familie fremfor alternativ omsorg. Det kan være onkler, tanter, besteforeldre eller andre. Dette var et initiativ fra myndighetene og SOS Peru har testet ut piloten på oppdrag fra dem.

Sosiale forhold

 • Fattigdomsraten er over 45%
 • Familievold er blant årsakene til at barn står i fare for å miste omsorg fra egen familie, og at familier blir tatt med i SOS-barnebyers forebyggende arbeid
 • 68 % av alle kvinner rapporterer om at de har blitt utsatt for fysisk eller seksuell vold fra sin partner
 • 2,5 % av barn under 15 år har mistet enn eller begge foreldrene, det vil si ca 200 000 barn