Gå til hovedinnhold

Rapport viser fremskritt

SOS-barnebyer utgir i dag Safeguarding Action Plan progress report. Den viser hvor organisasjonen står halvveis i prosessen med å implementere vår fire-års-plan for å bedre rutinene og arbeidet med barns beskyttelse. – Den største endringen slik jeg ser det, er den betydelige økningen i bevissthet gjennom hele organisasjonen, sier administrerende direktør for SOS-barnebyer internasjonalt, Ingrid Johansen i et forord i rapporten.

16. mars 2023

Rapporten viser fremgang på de 24 punktene i SOS-barnebyers Safeguarding Action Plan. Planen som kom i 2021, var en direkte respons på avdekkingen av tidligere brudd på barns beskyttelse og SOS-barnebyers retningslinjer.

 – Det er en bred annerkjennelse av at barns beskyttelse, og det å skape et miljø hvor alle som vi er i kontakt med opplever trygghet og beskyttelse, er helt grunnleggende nødvendig for at vi skal oppnå vårt formål. Vi har hatt mange vanskelige samtaler og tatt viktige beslutninger som er nødvendige for å skape endring, sier administrerende direktør Ingrid Johansen.

Blant tiltakene som nevnes i rapporten er etableringen av en ombudsperson for barn og unge, og umiddelbar støtte til dem som har varslet om tidligere hendelser som omfatter overgrep og vold.

– Måler vårt er to-delt, sier Johansen. Vi må lytte til og sørge for individuell støtte og oppfølging til alle dem som tidligere har opplevd urett, og forebygge at slike skadelige ting skjer igjen.

I mai 2023 kommer rapporten fra den uavhengige kommisjonen (Independent Special Commission) som ble nedsatt i 2021. Deres mandat har vært å undersøke alle tidligere brudd på barns beskyttelse og våre retningslinjer som ikke har vært riktig håndtert. Funnene og anbefalingene fra denne rapporten vil bli brukt i gjennomgang og revisjon av the Safeguarding Action Plan frem mot 2024.