Gå til hovedinnhold

Postkodelotteriet bidrar til at flere barn får vokse opp med en god omsorg

I dag vokser ett av ti barn i verden opp med manglende omsorg. SOS-barnebyer er der for disse barna: vi støtter familier slik at de kan ta vare på barna sine og etablerer nye, trygge familier for barn som er alene. Postkodelotteriet bidrar til SOS-barnebyers viktige arbeid for å sikre barn gode oppvekstvilkår.

Ingen barn klarer seg alene. Barn er helt avhengige av trygge omsorgspersoner som kan sørge for beskyttelse, ernæring og skolegang, og stimulere til fysisk og psykisk utvikling. En oppvekst med god omsorg gir barn grunnlaget de trenger for å kunne skape seg et godt voksenliv, bidra til samfunnet sitt med arbeidskraft og innovasjon og selv bli gode omsorgspersoner. 

Trenger riktig støtte

Mange land mangler gode støtteordninger for familier som befinner seg i krise på grunn av arbeidsledighet, sykdom, rus, klimaendringer eller dyp fattigdom. I tillegg har de stort sett bare ett eneste tiltak når barn ikke får god nok omsorg hjemme – barnehjem. Derfor ender mange barn opp på institusjon, til tross for at de har foreldre som ønsker å ta seg av dem, og med riktig støtte kunne klart det.

Glade gutter fra en SOS-barneby i Kambodsja. Foto: Rasmus Preston

Styrker familiers egen omsorgsevne

Å styrke familier er det beste og mest effektive tiltaket for å forhindre at barn mister omsorg fra sine nærmeste og blir plassert i alternativ omsorg. Med enkle, konkrete og tilpassede tiltak, god oppfølging og støtte gjør SOS-barnebyers familieprogram familier i stand til å løfte seg ut av fattigdom, og selv kunne gi god omsorg til barna sine. De voksne får støtte til yrkesopplæring, veiledning i omsorgsrollen og oppdragelse, helseoppfølging og støtte til barnas skolegang. For de barna som av ulike årsaker ikke kan bo hos foreldrene, finner vi alternative løsninger i utvidet familie eller fosterhjem.

Denne lille familien får støtte slik at de klarer seg bra og moren kan gi den omsorgen barna trenger. Fra SOS-barnebyers familieprogram i Senegal. Foto: Claire Ladavicius

Forskjell for generasjoner fremover

SOS-barnebyer har jobbet i mer enn 70 år for å gi barn over hele verden trygghet, omsorg, stabilitet og familier som bryr seg, og vet hva god omsorg betyr. Langtidseffekten viser at god omsorg går i arv. På samme måte som studier viser at dårlig omsorg ofte overføres fra én generasjon til den neste. 

  • Hele 90 prosent av barn som har fått støtte gjennom SOS-barnebyer skårer høyt på livskvalitet. De har trygge familieforhold og sosiale nettverk, og har dekket minst to av tre grunnleggende behov som bolig, mat og helse.   
  • 98 prosent av barna som er vokst opp i en SOS-familie og selv har barn, er i dag trygge foreldre og gir god omsorg videre.
  • 95 prosent av barna i SOS-familieprogrammene har fått foreldre som aktivt er involvert i deres liv.

Viktige midler fra Postkodelotteriet

Dette langsiktige arbeidet i 136 land er ikke mulig uten våre støttespillere. Alle som kjøper lodd i Postkodelotteriet, bidrar til dette viktige arbeid. Midlene fra Postkodelotteriet sørger for at vi kan etablere flere tiltak og nå enda flere barn, og utvikle lokalsamfunn.

Postkodelotteriets nettsider.