Gå til hovedinnhold

Siste nytt fra Pristina

07. desember 2020

Siste om korona-situasjonen i Kosovo

Situasjonen i Kosovo er fremdeles svært utfordrende. De fleste av ungdommene, og mange av foreldrene i SOS-barnebyers programmer, har blitt arbeidsledige. Mange restauranter og andre serveringssteder blir stengt ned som følge av pandemien, og det er vanskelig å finne arbeid. SOS-barnebyer støtter familiene i denne vanskelige situasjonen, og prøver å hjelpe dem å finne arbeid som kan gi inntekt. 

Smitten øker også i Kosovo, og alle elevene i landet er nå tilbake på hjemmeskole. SOS-barnebyer forsøker å opprettholde aktivitetene, men med færre deltagere av gangen. 

Fra motløshet til tro på livet

Alle opplever og takler kriser forskjellig. Men en fellesnevner for de som kommer seg igjennom og ut på den andre siden, er støtte og omsorg fra omgivelsene og fravær av ekstrapåkjenninger. Arta trodde ikke hun var sterk nok til å selv endre en vanskelig livssituasjon. Men det var hun. Hun trengte bare litt støtte.

Arta ble alenemamma til tre barn da mannen hennes døde brått. Sjokket og sorgen over tapet preget hele familien. 

Nedbrutt

Arta og barna ble med i SOS-barnebyers familieprogram i Pristina var Arta svært nedbrutt. Og hun tvilte på at hun noen gang ville greie å komme gjennom sorgen, og greie å ta vare på seg selv og barna.

Sammen med Arta og barna la familierådgiveren fra SOS-barnebyer en plan for hvordan familien skulle komme seg på beina igjen. 

Dame i grønn skjorte og dame i hvit t-skjorte ved en symaskin.

Støtte som ga motivasjon

Barna fikk psykologisk oppfølging for å bearbeide følelsene etter tapet av faren, og hjelp med skolearbeidet fra en pedagog. De fikk også være med på ulike aktiviteter og sosialt samvær med jevnaldrende.

Arta fikk også god hjelp fra psykolog, og begynte å delta i ulike aktiviteter og workshops, der hun fikk sjansen til å treffe andre foreldre og dele sine tanker og bekymringer med dem. Støtte og samhørighet gjorde den vanskelige situasjonen levelig, og Arta klarte bedre å se muligheter fremover for seg og barna.

Vanskelig under pandemien

Korona-pandemien, med restriksjoner på bevegelser utendørs og sosial kontakt, gjorde hverdagen utfordrende, også for Arta. Gjennom jevnlige telefonsamtaler med familierådgiverne, ble det tydelig at Arta slet og følte seg nedfor og urolig. Rådgiveren med ansvar for familien inviterte henne derfor til barnebyen, slik at de sammen kunne finne en løsning for å bedre situasjonen. 

Dame i hvit t-skjorte med ryggen til syr med symaskin.
Arta ved symaskinen.

Syr munnbind

I barnebyen har familieprogrammet flere symaskiner til bruk for opplæring i sømfaget. Arta og familierådgiveren kom frem til at produksjon av munnbind, kunne være en inntektsmulighet. Hun fikk låne en symaskin og støtte til materialer.  og SOS-barnebyer hjalp henne å få en distribusjonsavtale med et apotek.

Det er stor etterspørsel etter munnbind, og Arta produserer nok til at inntektene dekker flere av familiens grunnleggende behov. Hun er nå påmeldt sømkurs slik at hun etter hvert også kan utvide produksjonen. 

Bunker med munnbind i sort, hvitt og grå tekstil.
Det er stor etterspørsel etter munnbind - og Arta produserer.

Fra motløshet til tro 

Arta sier selv at hun nå føler seg mye tryggere på egne evner og muligheter. Og det er åpenbart at det har skjedd en endring hos henne, fra å være sorgtung og motløs - til å tro på at hun kan klare å skape en varig endring og en bedre fremtid for seg og barna sine.

Artas eksempel viser tydelig hvor mye styrke som bor i mennesker, og at muligheten til å reise seg igjen etter livskriser eller en vanskelig livssituasjon er der - så lenge det finnes støttespillere.

Til slutt deler vi her en liten film som forteller litt om hvordan SOS-barnebyer Kosovo arbeider med ungdommene, det ungdomsprosjektet dere er med på: