Gå til hovedinnhold

Siste nytt fra ungdomsprogrammet i Kosovo

SOS Kosovo har fulgt de anbefalte forholdsreglene for å hindre spredning av koronaviruset. I starten gikk dette utpå å holde seg hjemme og følge restriksjoner for sosial kontakt. SOS Kosovo sørget tidlig for at SOS-familiene hadde mat, hygieneprodukter og medisiner for en tid fremover.

21. juni 2020

Koronatiltak våren 2020


Først litt om Korona situasjonen som har hatt stor innvirkning på programmene til SOS-barnebyer i Kosovo de siste månedene.

SOS Kosovo var tidlig ute med å følge anbefalte forholdsregler for å hindre spredning av koronaviruset. En av utfordringene som de tidlig tok tak i var å forsyne familiene med mat-, helse- og medisinpakker, inkludert hygieneprodukter og reservemedisin. I samarbeid med kommunene klarte de også å sikre ekstra mat- og helseforsyninger til FSP-familiene.

Majoriteten av ungdommene våre har mistet jobben, da flertallet av dem jobber i catering og lignende sektor. Det ble startet en innsamling blant ansatte i SOS-barnebyer. . Ved å skape synlighet rundt innsamlingen fikk de flere givere med på laget, og resultatet ble at de sikret mat og medisiner også til alle ungdommene. Samtidig jobbet de opp mot Sosialdepartementet for å få dem til å inkludere ungdommene i det opprettede «utbetalingsprogrammet» for de som har mistet jobben på grunn av pandemisk situasjon.

I FSP-familiene er familiens økonomiske situasjon veldig alvorlig, ettersom de fleste av dem har mistet jobben og kun mottar sosialhjelp. Vi ser en økning i antall personer som henvises til vårt psyko-pedagogiske team, og dette sier noe om den forverrede psykologiske og emosjonelle tilstanden til barn, ungdom og familiemedlemmer. En stor utfordring er at bevegelsesrestriksjonene gjør at omsorgspersonene ikke har hatt mulighet til å jobbe. Fra 1. mai har SOS-barnebyer deltatt på nasjonal tv to ganger i uken. Våre medarbeidere intervjues via skype og deler råd om forskjellige temaer som emosjonell tilstand hos barn, ungdom og foreldre i løpet av denne pandemitiden, håndtering av hjemmeskole og andre aktuelle temaer. Dette tiltaket gir SOS-barnebyer en mulighet til å være i nærheten av de utsatte barna og familiene gjennom media og samtidig hjelpefellesskapet med å overvinne disse vanskelige tider.

Vi har for tiden 12 ungdommer som bor i SOS familier og 13 i semi-uavhengig program. Vi prøver å ha kontakt med ungdommene så mye som mulig ved å organisere gruppe- og individuelle økter via skype. I Kosovo har vi fortsatt begrensninger for hvor lenge vi kan være borte fra hjemmet. (2 ganger om dagen i 90 minutter), og dette gjør det vanskelig, spesielt for ungdom, å være engasjert utenfor hjemmet, som de ellers oppfordres til.

bilde

Ungdomsprogrammet i Kosovo 

Medbestemmelse og deltagelse er viktige faktorer i arbeidet med både barn og unge i SOS-barnebyer i Kosovo. Ettervern og oppfølging er avgjørende for at barn som har vokst opp i alternativ omsorg skal få en best mulig overgang til voksenlivet.

Gjennom gruppemøter og individuelle samtaler identifiseres ungdommenes behov og ønsker, disse inkluderer blant annet bedre kapasitet på kommunikasjon, påvirkning, menneskerettigheter og andre relevante temaer. Utdanning, sysselsetting, helse og livsferdigheter er andre viktige områder. 

SOS-barnebyer i Kosovo bruker både interne og eksterne krefter i opplæring, workshops og aktiviteter sammen med ungdommene. De har deltatt på Compasito program (opplæring i barns rettigheter), FACE program (Familier og barn og utdanning) og workshops og opplæring på ungdom-til-ungdom-mentoring, trygghet på nettet, hvordan komme inn på arbeidsmarkedet og flere aktiviteter om diskriminering, likestilling, sosial utestenging, helse og innovasjon, blant annet.

Gjennom hele året er ungdommene med på ulike aktiviteter. Både sommer- og vinterferie brukes til å trene og utøve ulike typer idretter og dra på teltturer og utvekslingstreff i både inn- og utland.

Arbeidsledighet er et stort problem for unge mennesker over hele verden. SOS-barnebyer i Norge arrangerte sammen med Frogn Videregående Skole en firedagers workshop i Pristina. Ungdommer fra Norge og Kosovo kom sammen for å lære av hverandre og utvikle ferdigheter innen entreprenørskap og nettverksbygging. Det ble lagt vekt på et samarbeid som også skulle styrke ungdommenes selvfølelse og tro på at de kan gjennomføre prosjektene sine.

Ungdommer fra SOS-barnebyer deltok også på en workshop om overgrep mot barn på nettet, arrangert av UNICEF Innovations Lab. Det resulterte i et prosjekt mot nettmobbing, som ble støttet og finansiert av UNICEF. Dere kan lese mer om prosjektet her og se filmen de laget i prosjektet her.

Her kan dere lese om Ellen, en av jentene som deltok på workshopen til UNICEF og vant konkurransen sammen med tre venninner fra barnebyen.

 

Vi i SOS-barnebyer takker dere i Politiets Fellesforbund for engasjementet og samarbeidet og ønsker dere en riktig god sommer.