Gå til hovedinnhold

Status for koronautbruddet i Angola og Fagforbundets SOS-barneby

Fagforbundets SOS-barneby i Huambo innfører i likhet med barnebyer over hele verden smitteforebyggende tiltak basert på råd fra WHO og lokale myndigheter. Samtidig er nasjonaldirektør Afonso Castro bekymret for barna som lever i familier som er i en sårbar situasjon.

23. mars 2020

Korona-viruset er påvist i flere land i Afrika sør for Sahara. SOS-barnebyer er bekymret for de barna som lever i familier og lokalsamfunn som er dårlig rustet til å kunne ta forholdsregler for å forhindre smitte, som god håndhygiene og avstand til andre mennesker.
 
I skrivende stund er det kun meldt om to koronapositive i Angola, men vi vet at det utføres få tester og at det kan være mørketall. Myndighetene i landet har vært forholdsvis tidlig ute med å innføre obligatorisk feberscreening på flyplasser, også innenlands. Nå er alle grenser stengt og all internasjonal flytrafikk innstilt. Myndighetene fraråder også arrangementer hvor flere enn 200 mennesker er samlet. 

Tiltak iverksatt i SOS-barnebyene i Angola

Alle barnebyene i landet har innført smitteforebyggende tiltak, forteller nasjonaldirektør i SOS-barnebyer i Angola, Afonso Castro.   

– Vi har kjørt ut en massiv opplysningskampanje, og iverksatt tiltak for god håndhygiene, begrenset sosial kontakt og restriksjoner på besøk. Foreløpig er både SOS-skolen og barnehagen åpen, men vi forventer at det kommer nye retningslinjer fra de lokale utdanningsmyndighetene i løpet av kort tid.

I tillegg til de direkte helsemessige konsekvensene av spredning av koronaviruset, er Castro svært bekymret for de økonomiske konsekvensene av pandemien, spesielt for familiene i lokalsamfunnet. 

– Angola er avhengig av eksportinntektene fra råolje. Nå som oljeprisen er på sitt laveste siden 2003, får det store konsekvenser for landets allerede kriserammede økonomi. Vi ser nå på hva SOS-barnebyer har av midler for å avhjelpe familier i lokalsamfunnet slik at de får det de trenger av mat fremover. Vi frykter at det vil bli mangel på varer, derfor er arbeidet med å hjelpe familiene med å produsere egen mat viktigere enn noen gang før.  

Fagforbundet har finansiert vannpumper i lokalsamfunnet 

I Huambo er det mange barn og voksne som allerede har en utfordrende helsesituasjon. Folk bor tett og har dårlig tilgang til rent vann, noe som gjør det umulig å følge smittevernreglene om hyppig håndvask og god avstand. Dette gjelder også deltagerne i våre familieprogram i lokalsamfunnet. Fagforbundet har finansiert to pumper som SOS-barnebyer har bygget for barn og voksne i lokalsamfunnet for å bedre tilgangen på rent vann, noe som er viktig i tiden som kommer.

Ikke kapasitet i helsevesenet

Land med dårlig utbygd helsesystemer er ekstra utsatt når en pandemi som korona rammer. Angola har begrenset kapasitet og kun ett senter for isolasjon og behandling av smittede personer, med til sammen 100 plasser, hvorav åtte er intensivplasser.  

Vi vet også at mange barn som har mistet foreldrene får omsorg fra besteforeldre, spesielt gjelder dette mange i land i Afrika sør for Sahara. Når korona har vist seg å ha høy dødelighet blant gamle og mennesker med underliggende sykdom er det all grunn til å være bekymret for at pandemien kan etterlate seg et høyt antall barn uten omsorg.

Takk til Fagforbundet

En verdenskrise som denne vil også kunne få alvorlige langsiktige konsekvenser for de barna som trenger vår støtte aller mest, og som mer enn noensinne er avhengige av støtten de får fra våre bidragsytere og støttespillere. 

Denne filmen viser hvordan vi jobber med å gi barn og unge i Huambo en mulighet til å utvikle seg og bli ressurspersoner i sitt lokalsamfunn. Dette trenger Angola! 

Tusen takk for at dere i Fagforbundet er med på å gjøre dette mulig.  

Ta vare på hverandre. 

Smitteforebyggende tiltak i SOS-barnebyene i Angola