Gå til hovedinnhold

Fagforbundet - nyhetsbrev vår 2023

Det har vært utvikling og forandringer i Huambo denne våren, både for SOS-mødrene, i ungdomsprogrammet og lokalsamfunnet.

14. juni 2023

Mødre har flyttet ut av barnebyen

SOS-mor Rebeca i Aust Agder/Telemarkhuset, som i flere år har bodd utenfor barnebyen har i vår flyttet til et nytt område der det er rimeligere husleie og større sikkerhet. Dette at familiene flytter ut av barnebyen er en internasjonal strategi som SOS-barnebyer har på bakgrunn av tilbakemeldinger de siste årene som sier at både barn og voksne i familiene foretrekker å bo i «vanlige» nabolag, hvor det er lettere å bygge nettverk i lokalsamfunn og gjør at det er mindre risiko for at barna føler seg stigmatisert og utenfor fordi de bor i en SOS-familie. De tomme husene i barnebyen blir nå leid ut til vanlige familier.  SOS-familiene som er flyttet ut får tett oppfølging fra barnebyen og er ofte på besøk i der.

Familien til SOS-mor Teresa, Finnmarkshuset, har i vår også flyttet ut av barnebyen til samme område som SOS-mor Rebecas familie. Familiene har funnet seg godt til rette i det nye nabolaget og trives godt med den nye bosituasjonen.

Dette betyr at barnebyen for øyeblikket har fire hus/leiligheter i det samme området - en leilighet for unge voksne gutter, en leilighet for unge voksne jenter og to familiehus. Mr. Filomeno og de andre fra SOS-barnebyen ser det som en stor fordel at de er i samme område. Dette gjør det enklere for dem å følge opp de unge og SOS-familiene. Og når de bor i nærheten av hverandre kan de støtte hverandre.

Det er planlagt at tre nye SOS-familier skal flytte ut av barnebyen i løpet av året.

 

Fire jenter står på gata utenfor leiligheten der de bor. Foto: SOS-barnebyer
Disse jentene bor i en av leilighetene og får tett oppfølging og støtte fra SOS-barnebyer.

Arbeidet med unge

Flere unge voksne fra barnebyen er nå i etableringsfasen, de flytter hjemmefra og har SOS-sponset leiligheter som mellomstasjon på vei ut i voksenlivet. 

Barnebyen har også startet en ungdomsforening i Huambo for ungdommer og unge voksne både fra SOS-familiene og familier i lokalsamfunnet som får støtte fra SOS-barnebyer. Foreningen arrangerer møter, foredrag og workshops om viktige temaer som blant annet seksualitet, grensesetting og rus.

Det har også vært gjennomført kurs for SOS-mødrene i seksualopplæring, familieplanlegging og rusforebygging og hvordan de kan kommunisere dette godt til ungdommene.

Seks unge gutter sitter ved et bord, i bakgrunnen er det en tavle der det står skrevet temaer de har snakket om. Foto: Pedro Canjeque
Ungdomsforeningen SOS-barnebyer har startet gjennomfører blant annet workshops med temaer ungdommene er opptatt av.

Fra baking i barnebyen til kantinedrift på skolen

Etter å ha gått på et yrkesopplæringskurs i baking startet tre jenter fra barnebyen for tre år siden en liten bakebedrift. De bakte kaker som ble solgt i landsbyen, og fikk på denne måten god erfaring av å drive egen virksomhet.  Du kan lese mer om det her. Siste nytt fra Fagforbundets barneby i Huambo våren 2020 | SOS-barnebyer  Nå har de utvidet virksomheten sin og drifter også en kantine. De sparer penger som de tjener på kantinedriften og har blant annet fått muligheten til å kjøpe en fryser og smarttelefon.

De tre ungen jentene serverer mat gjennom ei luke i veggen. De smiler og snakker med de som kjøper mat av dem. Foto: SOS-barnebyer
På sikt har jeg lyst til å starte eget bakeri, sier jenta i grønt.

Jordbruksprosjektet

SOS-mødrene har dyrket og høstet både poteter og mais på jordbruksområdene som barnebyen har tilgang til. Familiene vi støtter i lokalsamfunnet lyktes dessverre ikke så godt, på grunn av metodene som ble brukt ødela maisfrøet og avlingene var svært dårlige. Familiene vil få opplæring i forkant av neste jordbrukssesong for å få bedre resultater.  SOS-barnebyer jobber nå med muligheter for å få høstet inn et større volum frø, og skal i samarbeid med partnere bore nye vannhull som gir lokalsamfunnet tilgang til mer drikkevann og til vanning av jordbruksområdene.

SOS-barnebyers veileder står i maisåkeren sammen med en mor og to av barna hennes. Foto: Pedro Canjeque
Familiene i lokalsamfunnet vil få opplæring i forkant av neste jordbrukssesong for å få bedre resultater. 

Historie fra familieprogrammet I lokalsamfunnet

Augusta Teresa (39) er aleneforsørger for seks barn. Hun har et stykke land hvor hun dyrker grønnsaker, men avlingen var ikke stor nok til å dekke alle utgifter til husleie, mat og skolegang for barna. Da hun ble med i SOS-barnebyers tiltak for familier i krise i 2020, gikk ingen av barna på skolen. Gjennom SOS-barnebyer har familien fått støtte på flere områder, psykososial oppfølging, ID-papirer til barna, mikrolån og frø. Barna får skolegang og Augusta Teresa har, i tillegg til å dyrke mer effektivt og utvidet produksjonen, også begynt med kyllingoppdrett. Hun har i tillegg bygd et nytt hus til familien.

Augusta Teresa, med rød t-skjorte, mønstret skjørt og hvit tørkle på hodet, står foran en haug med kyllinger hun skal selge på markedet. Foto: Jeanette Romslo
Augusta Teresa selger både grønnsaker og kyllinger på markedet.

Barnabyhe fortsetter arbeidet i lokalsamfunnet

Mange av dere husker Barnabyhe som ble frivillig for syv familier, da hun selv ikke lenger var en del av programmet vårt som støtter familier i lokalsamfunnet. Les mer her: Barnabyhe gir tilbake | SOS-barnebyer

Nå har Barnabyhe blitt den i lokalsamfunnet som reparerer symaskinene hvis de går i stykker, i tillegg følger hun opp at familiene sender barna sine på skolen. 

Barnabyhe står ute, hun har på seg en mønstret gul, hvit og oransje overdel og et tørkle i svart, oransje og gult. Foto: SOS-barnebyer
- Skole er viktig, understreker Barnabyhe.
56 barn

56 barn

barn bor sammen med SOS-mødrene sine i familiehus enten i barnebyen eller utenfor.

80 barn

80 barn

får leke og lære i barnehagen tilknyttet barnebyen

1900 barn

1900 barn

får en god utdanning på Cambiote-skolen, i tillegg støttes en lokal skole

1400 barn

1400 barn

og familien deres i lokalsamfunnet får støtte til å bli selvhjulpne

17 unge

17 unge

har flyttet for seg selv i ungdomsleilighetene.

54 barn og unge

54 barn og unge

har flyttet fra barnebyen tilbake til sin biologiske familie og får oppfølging der fra SOS-barnebyer.