Gå til hovedinnhold

Ministerråd med tro på jentene

Angola må investere mer i primærhelsetjenester og skolegang, mener ministerråd Merethe Luís ved den norske ambassaden. Det er gledelig at den nye regjeringen har dette høyt oppe på sin prioriteringsliste. Samtidig roser hun tiltak som opprusting av Cambioteskolen, familieprogrammet og ikke minst jentene.

12. juni 2018

Merethe Luís hadde vært ministerråd i Angola i en måned da hun ble med til Fagforbundets barneby i Huambo høsten 2017.

Mangel på sosial satsing

Angola har investert i infrastruktur, sykehus og skoler, men landet preges fremdeles av dårlig utbygde velferdstjenester og svært store forskjeller mellom fattig og rik. Så selv om det er områder med bedring for barns situasjon i Angola - blant annet har barnedødeligheten gått ned, er Luis bekymret for at satsinger på skole og helse ikke holder tritt med befolkningsveksten på 4,1 %.

- Det er viktig at landets inntekter også går til sosiale prosjekter og forbedringer av sosioøkonomiske forhold for folk flest. Det er viktig og bra med opprusting av skoler og sykehus, men det trengs store investeringer i  primærhelsetjenester og skolegang, sier Merethe Luís. Mye gammel bygningsmasse som trengs oppgradering og behov for fem tusen nye skoler for at alle barna skal få skolegang. Det er bra at den nye regjeringen er bevisst disse utfordringene.

Viktig å bekjempe analfabetisme

Ministerråden trekker frem betydningen av å prioritere skole og undervisning for utvikling av landet på lang sikt.

- Jeg mener Angola har kommet langt når det gjelder å bekjempe analfabetisme, men man må kunne ganske mye mer enn grunnleggende lese og regneferdigheter for å klare seg i et moderne samfunn. Det er et langt lerret å bleke. 

Dårlige læringsforhold på mange skoler

Mangel på egnede klasserom, med nødvendig utstyr og mange elever per klasse gir dårligere læringsbetingelser, sier Luís.

- Da vi var på valgobservasjon i høst, var vi blant annet innom en annen grunnskole her i distriktet. De hadde ingen pulter og barna satt rett på jordgulvet. Det eneste lyset kom fra en liten glugge på veggen. I tillegg var det store klasser, og elevene så mange at de likevel måtte undervise i to skift. Dette er dessverre er stor utfordring over hele Angola.

Opprusting nødvendig

Cambioteskolen har blitt rustet opp med midler fra Fagforbundet. Luís synes den er et godt eksempel på hvordan alle elever i Angola burde ha det.

- Klasserom med nok lys, stoler og pulter til alle og ikke flere enn 35-45 elever i hver klasse gir bedre læringsbetingelser. Det er store klasser i norsk sammenheng, men i Angola er det vanlige fra 50 elever og oppover.

Ringvirkninger

Merethe Luís besøkte også familier som er i SOS-familieprogrammet i Huambo. Der fikk hun se virkningen disse tiltakene har for familier og samfunn. Samtidig peker hun på at dette er investeringer som trengs i enda større skala.

- Ringvirkningene av denne typen innsats så vi tydelig da vi besøkte Barnabyhe. Hun var nå ute av programmet, klarer seg selv og er en ressurs både for egen familie og for de familiene hun er med og støtter som frivillig i familieprogrammet. Dette er aktivitet som også virker utover i samfunnet.

For noen jenter!

Luís trekker også frem mange av jentene hun har møtt som spesielt positivt.

- Jeg ble veldig fascinert av flere av jentene jeg har sett. De har så mye inspirasjon i seg, så mye guts. Kanskje er de endringsagenter? Det vil uansett være morsomt å følge dem fremover. De er jo Angolas fremtid!