Gå til hovedinnhold

Gutten som ville lære å plystre

Da Joyceline (26) ble med i familieprogrammet i Huambo for fire år siden, hadde hun og de tre barna en svært vanskelig livssituasjon. I dag er den største utfordringen til sønnen hennes Abiba* (7) å lære seg å plystre ordentlig.

Joyceline (26) er alene med tre barn. Da de ble i familieprogrammet for fire år siden, var familien i krise.

Sammensatte utforfordringer

Huset de bodde i kunne knapt kalles hus, siden det manglet både dør, vinduer og tak. Joyceline hadde heller ingen mulighet til å skaffe penger til nok mat. Ingen av dem hadde ID-papirer, og barna gikk ikke på skole.

Dette er en typisk situasjon for svært mange familier i dette området. Utfordringene er flere og sammensatte, og enkelttiltak som løser kun ett problem er ikke tilstrekkelig til at familien kan klare å løfte seg ut den vanskelige situasjonen de er i. Derfor jobber SOS-barnebyers familieprogram helhetlig, og sørger for at familiene får tilgang til en rekke ulike tiltak.

Akutt hjelp

I dag får 1 105 barn og 252 voksne støtte fra SOS-familieprogrammet i Huambo. Hver familie har en egen utviklingsplan ut fra utfordringer, behov og muligheter.

Som i Joycelines tilfelle, får familiene først akutt hjelp i form av matvarer og andre nødvendigheter og tiltak som gjør at barna får skolegang. Uten fødselsbevis får ikke barna skoleplass, så hjelp til å skaffe ID-papirer er viktig.  Gjennom familieprogrammet fikk Joyceline og barna også tak, dør og vinduer på huset, som i tillegg til at de kan sove trygt om natten også gjør at de kan oppbevare mat, klær og andre eiendeler uten at det blir ødelagt av regn.

Kjøkkenet til Joyceline. Foto: Turid Weisser
Kjøkkenet til Joyceline.
Joyceline er blitt trygg i sin rolle som omsorgsperson. Foto: Turid Weisser
Joyceline er blitt trygg i sin rolle som omsorgsperson.

Langsiktig støtte

I tillegg til de praktiske og fysiske tiltakene har råd og veiledning også stor betydning. Sammen med jevnlig oppfølging gjør det de voksne trygge i rollen som omsorgspersoner og på at de får støtte så lenge de trenger det. Familieprogrammet sørger også for lese- og skriveopplæring til omsorgspersoner.

Familieprogrammets jordbruksprosjekt er et samarbeid med landbruksuniversitetet i Huambo og myndighetene. Prosjektet gir opplæring og starthjelp til familier slik at de kommer i gang med produksjon av mat både til eget bruk og salg.

– Jeg fikk etter hvert også opplæring i økonomi og regnskap og støtte til å starte med salg av svinekjøtt på det lokale markedet, forteller Joyceline.

bilde

Kapasitetsbygging

Kapasitets- og nettverksbygging lokalt er viktig for å bygge robuste lokalsamfunn som selv kan støtte familier i krise. For å øke kunnskap om rettigheter og skape bevissthet rundt problemet med tenåringsgraviditet har familieprogrammet et samarbeid med en lokalorganisasjon med 30 frivillige som reiser rundt til 11 skoler og snakker om barns rettigheter, og betydningen av å fullføre skolen og unngå uønsket graviditet.

Tid til å være barn

Ved siden av Joyceline sitter sønnen Abiba på sju år. Før var hverdagen hans preget av for lite og for dårlig mat, elendige boforhold og en mor som hadde mer enn nok med å holde dem i live. Nå har han en barndom som handler om skole, lekser, lek, en mamma som har overskudd til å være mamma og ikke minst – klare å plystre ordentlig.

Joyceline sier hun regner med å være ute av programmet og stå på egne ben om et halvt års tid. Innen den tid har garantert Abiba lært seg å beherske plystringens kunst. Helt ordentlig.