Gå til hovedinnhold

Fagforbundet trenger 2000 til

Fagforbundets SOS-barneby er en hjertesak for mange i forbundet. Nå trenger de 2 000 nye bidragsytere for å fortsette å stå for driften av barnebyen i Huambo.

12. februar 2016

Engasjementet for Fagforbundets SOS-barneby i Huambo i Angola er stadig sterkere.

To rekorder

Året startet med at Fagforbundet passerte 5 000 faste bidragsytere til barnebyen, for første gang i samarbeidets historie. I tillegg ble det i 2015 solgt rekordmange solidaritetsbevis til inntekt for barnebyen. Solidaritetsbevisene kjøpes av Fagforbundets fylker, foreninger og administrasjon og gis i stedet for blomster eller andre gaver, og inntekten fra bevisene var på 613 000 kroner i fjor.

Trenger 2 000 nye

Fagforbundet ønsker sterkt å fortsett kunne stå for driften av SOS-barnebyers programmer i Huambo fremover. Programmene i Huambo er under stadig utvikling, samtidig som kronekursen er lav, og Fagforbundet trenger flere bidragsytere for å møte kostnadene. De har derfor satt seg som mål å øke med hele 2 000 nye bidragsytere i 2016.

Egne slagplaner

Fagforbundets foreninger over hele landet og selve administrasjonen gjør en stor innsats for å spre engasjement i sine lokalsamfunn. Og i hvert fylke er det en kontaktperson som har et spesielt ansvar for å gi informasjon om barnebyen og verve faste bidragsytere.

Hver forening har satt egne slagplaner for å nå målet, og det mangler ikke på motivasjon og engasjement. Fagforbundets barneby har blitt en hjertesak for mange, og det er stor stolthet knyttet til programmene i Huambo. Fagforbundet har siden 2005 samlet inn mer enn 50 millioner kroner til SOS-barnebyer.

Mektig imponert

Hvert år reiser representanter fra ulike deler av Fagforbundet til Huambo for å følge utviklingen og det arbeidet som gjøres i barnebyen. I fjor høst besøkte blant andre Mette Nord, leder av Fagforbundet, Gerd Kristiansen leder av LO, barnebyen sammen med Norges ambassadør i Angola, Ingrid Ofstad, barnebyens programmer. De var alle mektig imponert over hva de fikk se i SOS-familiene, ute i familieprogrammene og skolen. Mette Nord ble svært rørt og stolt over hva Fagforbundet og de 340 000 medlemmer bidrar til.

Barnebyen i Huambo startet et jordbruksprosjekt i fjor, og har nylig høstet sine første poteter. Foto: SOS-barnebyer Angola
Barnebyen i Huambo startet et jordbruksprosjekt i fjor, og har nettopp høstet sine første poteter.
I tilknytning til jordbruksområdet er det bygget et fjøs for kyllingdrift, både for egg, mat og salg. Foto: SOS-barnebyer Angola
I tilknytning til jordbruksområdet er det bygget et fjøs for kyllingdrift, både for egg, mat og salg.

- Fagforbundets SOS-barneby gir unger i Angola en trygg oppvekst og håp om en bedre framtid. Arbeidet for barn i familiehus, familieprogram, barnehage, grunnskole og i lokalsamfunnet er tuftet på samme verdier som våre grunnverdier, omtanke, solidaritet og samhold, sier Nord.

Fagforbundets barneby i Huambo

  • I 2005 valgte Fagforbundet å gå inn i et forpliktende samarbeid med SOS-barnebyer. Målet var at medlemmer og ansatte i Fagforbundet skulle bidra til å finansiere bygging og drift av Fagforbundets barneby i Angola
  • Fagforbundet fortsetter å stå for driften som en permanent ordning ved hjelp av faste månedlige bidrag fra medlemmer, ansatte og venner.

 

  • Høsten 2010 ble Fagforbundets barneby, barnehage og skole i Huambo, Angola åpnet.
  • Til sammen 121 barn har nå fått et trygt hjem i en SOS-familie i barnebyen.
  • I tillegg gir barnebyens barnehage, skole og familieprogram nesten 2000 barn i lokalsamfunnet en bedre hverdag.

Les mer om Fagforbundets barneby her.