Gå til hovedinnhold

Barnabyhe skaffer familien inntekt

Barnabyhe er mor til fem. Hun ble med i SOS-familieprogrammet etter at hun mistet mannen sin. Dette lokalsamfunnsprogrammet har bidratt til at hun nå står på egne ben.

Da hun ble med i familieprogrammet hadde hun akkurat mistet mannen sin. Han var i militæret og døde rett før krigens slutt. I tillegg til tapet av mannen satt hun igjen med stor gjeld. Situasjonen som aleneforsørger var svært vanskelig, og hun hadde ingen mulighet til å dekke kostnadene til mat eller skolegang.

Syingen sikrer inntekt

Fra dette programmet fikk Barnabyhe støtte til å utbedre boligen, slik at tak og vegger ble tette. Barna fikk skolegang, og Barnabyhe kom i gang med inntektsbringende aktiviteter. Hun deltok på sykurs på Cambioteskolen, og fikk en symaskin da kurset var avsluttet. Hun kjøper stoff på markedet og syr på oppdrag fra befolkningen i lokalsamfunnet.

Etter seks år ble Barnabyhe og familien faset ut at familieprogrammet. Da moren til Barnabyhe døde, flyttet hun sammen med faren for å kunne ta seg av ham også. Hun leier derfor ut huset hun eier. Sammen med inntektene fra syingen har hun klart å nedbetale all gjelden. Fire av barna bor hjemme, to av dem går fortsatt på skolen.

Frivillig for SOS-barnebyer i lokalsamfunnet

Nå er Barnabyhe frivillig for SOS-barnebyer i lokalsamfunnet. Det betyr at hun besøker, følger opp og støtter fire-fem familier som er i samme situasjon som hun selv var i da hun ble med i programmet. Frivilliges innsats er viktig både fordi de sørger for at programmet kan nå ut til mange flere familier, og fordi hun som tidligere deltaker i programmet bringer med seg viktig kompetanse og kunnskap om livssituasjonen for familier i dette området.    

Barnabyhe er selv bestemor, og ett av barnebarna bor sammen med henne. Bestemødres rolle i Angola er viktig, her kan du lese mer om bestemødres innsats i Huambo https://www.sos-barnebyer.no/bestemodre-holder-familien-sammen