Gå til hovedinnhold

Programpolicy og retningslinjer

FNs retningslinjer for alternativ omsorg for barn:

SOS-barnebyer jobber i tråd med FNs retningslinjer for alternativ omsorg for barn (2009) som skal styrke rettighetene til barn som er under omsorg utenfor egen familie. Retningslinjene er et tillegg til dagens Barnekonvensjon, og skal sikre at FNs medlemsland følger visse kvalitetsstandarder i arbeidet med verdens mest utsatte barn. 

 SOS CVI - ISS UN Guidelines for the Alternative Care of Children.pdf

 FNs retningslinjer for alternativ omsorg_på norsk.pdf

Retningslinjer for programvirksomheten:

SOS-barnebyers retningslinjer for programvirksomheten gir et overordnet bilde av hvordan SOS-barnebyer jobber helhetlig og sammen med lokalsamfunn for å bedre situasjonen for utsatte barn som har mistet, eller står i fare for å miste sin familieomsorg. Det er barnets utvikling, behov og rettigheter som står i sentrum. I likhet med Barnekonvensjonen mener vi at barnets utvikling best ivaretas i et omsorgsfullt familiemiljø.

 SOS CVI Programme Policy.pdf 

SOS-barnebyer Norges utviklingsstrategi 2015-2020: 

SOS-barnebyer Norges utviklingsstrategi «Child Care for Development» skisserer fire strategiske fokusområder for organisasjonen i perioden 2015-2020. Disse er:

  • Å sikre barn og unge retten til god omsorg og beskyttelse
  • Å fremme barns rett til god utdanning
  • Å sikre likestilling og like rettigheter for jenter og gutter
  • Å øke programkvalitet og relevans

 SOS Norges Utviklingsstrategi-2015-2020-childcare-for-development.pdf

Retningslinjer for utdanning:

SOS-barnebyer ser på utdanning av god kvalitet som et viktig redskap både i kampen mot fattigdom, for å forhindre at familier bryter sammen og for å beskytte utsatte barn. Utdanning styrker barnas evner og mulighet til å leve et verdig liv, og til aktivt å ta del i sitt samfunn. SOS-barnebyers retningslinjer for utdanning har som mål å sikre god utdanning for barn og ungdom.  

 SOS CVI Education Policy.pdf

Retningslinjer for likestilling:

Likestilling er et viktig verktøy for å bekjempe fattigdom. SOS-barnebyer mener derfor at arbeidet for økt likestilling i tillegg til å være en kamp for kvinners rettigheter, også er helt avgjørende for fremtiden til utsatte barn verden over. I SOS-barnebyers retningslinjer for likestilling spiller utdanning en viktig rolle, og det å sikre at jenter for skolegang er et viktig mål.

 SOS CVI Gender equality policy.pdf

Retningslinjer for nødhjelp:

Naturkatastrofer i økt antall og omfang, og stadig flere ustabile politiske situasjoner fordriver millioner av mennesker fra hjemmet sitt. Krig og naturkatastrofer rammer alltid barna hardest. SOS-barnebyers retningslinjer for nødhjelp prioriterer de mest utsatte barna og SOS-barnebyer jobber for å sikre barns grunnleggende rettigheter til overlevelse, utvikling og beskyttelse. 

 Emergency-Policy.pdf

Retningslinjer for inkludering av barn med funksjonshemminger:

Over hele verden blir mange barn med funksjonshemminger diskriminert og fratatt grunnleggende rettigheter til god omsorg, skolegang og muligheten til å skape seg et verdig liv. SOS-barnebyers retningslinjer for inkludering av barn med funksjonshemminger skal sørge for at barn med funksjonshemninger får oppfylt sine rettigheter til god omsorg, best mulig integrering og individuell utvikling på lik linje med andre barn.

 SOS CVI Inclusion Policy.pdf

Retningslinjer for barns beskyttelse

Alle barn har rett til omsorg og beskyttelse. Likevel blir millioner av barn over hele verden utsatt for alvorlige overgrep og lidelser. Barns beskyttelse er fundamentalt viktig i alt arbeidet SOS-barnebyer gjør for barn verden over, og vår policy for barns beskyttelse skal forhindre overgrep og misbruk av barn i alle SOS-programmer verden over, samt bevisstgjøre barn på deres rettigheter.

 SOS CVI Child Protection Policy.pdf

Retningslinjer for arbeidet med hiv/aids

Hiv og aids har enorme konsekvenser for livet til millioner av barn og unge. Barn blir frarøvet en trygg oppvekst når de mister foreldre og slektninger, og mange steder fører sykdommen til mangel på lærere og helsepersonell.SOS-barnebyers retningslinjer inneholder viktige tiltak i arbeidet for barn som er rammet av hiv og aids, inkluderer å jobbe forebyggende for å unngå smitte, følge opp og støtte familier som er rammet av sykdommen og sørge for livsforlengende medisiner til barn og omsorgspersoner som er hivsmittet. 

 SOS CVI HIV-Aids-Policy-Nov08.pdf