Gå til hovedinnhold

"In the blind spot"

"In the blind spot. Documenting the situation of children without parental care or at risk of losing it" er en rapport som er utarbeidet på oppdrag fra SOS-barnebyer.

220 millioner barn i verden er uten eller står i umiddelbar fare for å miste omsorg fra foreldre eller andre voksne. Disse barna har få forutsetninger til en oppvekst i trygge omgivelser, til å få en utdanning og klare å komme seg ut av fattigdom.

Dette er et alvorlig samfunnsproblem, for i tillegg til en god barndom frarøves barna muligheten til utvikling og til å kunne bidra i samfunnet som voksne. Til tross for dette er barn uten omsorg ikke definert som målgruppe, og det er lite samlet kunnskap om deres livssituasjon og hvilke tiltak som er best egnet for å gi dem tilgang til god omsorg, utdanning og helsetjenester.

Last ned rapporten:

 Rapport_forside

 

Last ned sammendraget på norsk.