SOS-barnebyers årsrapport 2016

Ingen barn skal vokse opp alene
Et trygt hjem er ikke bare noe alle barn fortjener, det er noe alle barn har rett til. Barn skal ha det bra fordi de er barn, uansett hvor de bor. Det er dette som er barndommens egen verdi og en drivkraft i mye av det vi gjør.

TALL OG FAKTA

Her kan du lese om hvordan pengene blir brukt og hvor mange barn, unge og familier vi når med arbeidet vårt.

STYRETS BERETNING

Les styrets beretning som omhandler hele SOS-barnebyers innsamlingsvirksomhet.

GENERALSEKRETÆRENS LEDER

Et trygt hjem er ikke bare noe alle barn fortjener, det er noe alle barn har rett til. Barn skal ha det bra fordi de er barn, uansett hvor de bor. Det er dette som er barndommens egen verdi og en drivkraft i mye av det vi gjør.

VICTOR NORMAN: NÆRINGSLIVETS ANSVAR

Den mest samfunnsnyttige investeringen er å gi barn en god oppvekst. Samtidig skal samfunnsansvar være lønnsomt for bedriften. Flere av SOS-barnebyers næringslivspartnere opplever at disse to målene går hånd-i-hånd.

HER JOBBER VI

Vi har flere enn 570 barnebyer over hele verden. I tillegg når vi nesten 500 000 barn og voksne gjennom våre familieprogram.

8 VIKTIGE BÆREKRAFTSMÅL

FNs 17 bærekraftsmål tar blant annet sikte på å utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet innen 2030. Åtte av målene er særlig viktig for SOS-barnebyers arbeid.

DERFOR SAMARBEIDER VI MED SOS-BARNEBYER

Ulstein Group har samarbeidet med SOS-barnebyer i seks år. Aktiv Eiendomsmegling kom med i 2016. Begge er enige om at samarbeidet tydeliggjør samfunnsengasjementet.

ÅRSRAPPORTEN

Du kan lese hele rapporten her.

Våre tema