Frigjør tid til å hjelpe sårbare familier

Gjennom en ny samarbeidsavtale med Visma får familiepartnerne, som jobber i barnevernet, enda bedre forutsetninger i det forebyggende arbeidet, for å unngå omsorgsovertagelse.

SOS-barnebyers Familiepartner-prosjekt startet fra nyttår 2022 i tre pilotkommuner. Målet med prosjektet er å forebygge omsorgsovertakelser ved at sårbare familier får en person som er til stede i hverdagen deres. Familiepartneren bistår familiene i små og store utfordringer, alt fra praktisk hjelp hjemme til å være med på møter for eksempel med NAV eller lege. Gjennom å bygge gode relasjoner skapes tillit, som igjen gir grobunn for å ta tak i de mer betente problemene familien sliter med.

Teknologien de bidrar med gjør at vi kan bruke data til forskning på en helt ny måte, som er viktig for å kunne ta dette prosjektet videre til nye kommuner.

Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer.

Sparer barnevernet for dyrebar tid

Tid er en viktig nøkkel for å lykkes med prosjektet. Og det er nettopp tid teknologiselskapet Visma muliggjør, når de nå leverer et eget saksbehandlingssystem familiepartnerne skal jobbe i. Der får de sitt eget arkiv og sine egne skjemaer, som er svært verdifullt for å trekke ut statistikk til forskere og ikke minst barneverntjenesten selv. Når familiepartnerne har et skreddersydd og enkelt system for registering av data, frigjøres tid til å bygge gode relasjoner.

– Vi er kjempeglade for at Visma vil samarbeide med oss og tror på prosjektet. Teknologien de bidrar med gjør at vi kan bruke data til forskning på en helt ny måte, som er viktig for å kunne ta dette prosjektet videre til nye kommuner. Samtidig får Familiepartnerne som skal jobbe intensivt med familiene mer tid til barna og foreldrene. På denne måten håper vi at flere barn fortsatt kan bo hjemme med foreldrene sine, som er det store målet med Familiepartner-prosjektet, sier Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer.

Sissel Aarak, Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer, til høyre med lyst hår i hestehale og lys grønn genser, sammen med adm. dir. i Visma Enterprise, Stian Svendsen, han har mørkt kort hår, dressjakke og blå skjorte
Foto: SOS-barnebyer
Visma er SOS-barnebyers nye teknologisamarbeidspartner. Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer sammen med adm. dir. i Visma Enterprise, Stian Svendsen.

Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid

Samarbeidet med Visma gjør at de tre pilotkommunene i prosjektet helt fra starten får tekniske løsninger som skreddersys familiepartnerens behov. Visma mener Familiepartner-prosjektet har stort potensiale til å styrke medvirkningen og rettssikkerheten til hele familien som er i kontakt med barnevernet.

– For å realisere dette, har vi sammen med SOS-barnebyer og pilotkommunene identifisert at det er behov for et fagsystem som kan ivareta personvernet, understøtte arbeidsprosesser og frigjøre tid til å følge opp barn og familier. Dette vil vi bidra med. Dermed var det et enkelt valg for oss å inngå et teknologipartnerskap med SOS-barnebyer, sier adm. dir. i Visma Enterprise, Stian Svendsen.

For Visma gir samarbeidet verdifulle innspill fra både kommuner og bistandsorganisasjonen. 

– Dette kan føre til mer forretningsutvikling og innovasjon, som vil bidra til å løse de problemer det er behov for å løse. Det er en vinn-vinn situasjon for alle involverte, fra næringsliv til sluttbruker. Aktørene kan spille på hverandres styrker og ekspertise, og på den måten drive teknologien videre, forklarer Svendsen. 

For å realisere dette, har vi sammen med SOS-barnebyer og pilotkommunene identifisert at det er behov for et fagsystem som kan ivareta personvernet, understøtte arbeidsprosesser og frigjøre tid til å følge opp barn og familier.

Adm. dir. i Visma Enterprise, Stian Svendsen

Trenger nye samarbeidsmodeller

Visma er den største leverandøren av it-systemer til kommunal sektor og i en særstilling når det gjelder barnevernet. Derfor har de også flere ansatte på laget med bakgrunn som bl.a. sosionomer og barnevernspedagoger.

– Vi brenner virkelig for at de ansatte i barnevernet skal få muligheten til å gjøre jobben sin best mulig. Våre konsulenter har forståelse for store og små utfordringer i det praktiske arbeidet i barnevernet, og er mye ute på besøk hos kommunene. Det gir detaljkunnskap om barnevernstjenestens organisering og rutiner, som gjør at vi kan finne gode løsninger i fellesskap, forteller tidligere barnevernskonsulent, Elisabeth Kjølø, som nå jobber som avdelingsleder for fagområdet barnevern i Visma. 

Aarak mener samarbeidet med Visma viser hva man kan utrette når de rette kreftene finner sammen.

– Vi trenger flere på laget, og vi trenger nye samarbeidsmodeller for å oppfylle bærekraftsmålene. Vi er veldig stolte og svært takknemlige over å få Visma som ny teknologipartner.

Les mer om Familiepartner

Familiepartner

Prosjektet Familiepartner er et hjelpetiltak gjennom barneverntjenesten som skal forebygge omsorgsovertakelser.