Rekordutbetaling sikrer omsorg til barn på flukt

Gjennom Postkodelotteriet bidro norske loddkjøpere i fjor med over 51 millioner kroner til SOS-barnebyers arbeid for at ingen barn skal være alene.

SOS-barnebyers styreleder Frode Hvattum sammen med Postekodelotteriets ambassadører Jorun Stiansen og Tom Stiansen. Foto: Postkodelotteriet

– Behovet for hjelp øker i en stadig mer urolig verden. Derfor er vi svært takknemlige for at så mange er med på å støtte barna og familiene gjennom å kjøpe lodd i Postkodelotteriet, sier generalsekretær Sissel Aarak i SOS-barnebyer.

Postkodelotteriet har støttet arbeidet til SOS-barnebyer siden 2018. Tirsdag kunne ambassadørene Jorun Stiansen og Tom Stiansen overrekke beviset på at 51 millioner kroner nå finner veien til  SOS-barnebyers arbeid med sikre omsorg til barn som er eller risikerer å bli alene.

Midlene fra Postkodelotteriet er svært verdifulle fordi de hjelper oss å reagere raskt når krisen inntreffer.

Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer.

Alvorlig bakteppe

I en forverret økonomisk situasjon globalt, krig og og klimaendringer er det de barna og familiene som har det vanskeligst fra før, som rammes aller hardest. Krigen i Tigray i Etiopia har sendt 2,5 millioner mennesker på flukt, og i Somalia er snart halvparten av alle barna i landet underernært som følge av den verste tørken på 40 år. I tillegg har krigen i Ukraina vart i snart ett år.

– Midlene fra Postkodelotteriet er svært verdifulle fordi de hjelper oss å reagere raskt når krisen inntreffer, sier Sissel Aarak på telefon fra nettopp Ukraina der hun de siste dagene har møtt internt fordrevne barn og mødre som får støtte gjennom SOS-barnebyers mange programmer.

– Da krigen begynte, handlet det mest om å evakuere barn fra krigsområdene til tryggere deler av Ukraina eller nabolandene. Deretter var det viktig å sikre barna et normalt liv med omsorg fra trygge voksne. Nå handler det mye om å bearbeide traumer og hjelpe familier gjennom vinteren i et land hvor strømforsyning og annen infrastruktur er bombet i stykker.

Viktig bidrag

Støtten fra Postkodelotteriet er ikke øremerket og kan dermed brukes der de trengs aller mest. SOS-barnebyers arbeid spenner fra nødhjelp til traumebehandling til langsiktige tiltak som sikrer barna trygge oppvekstsvilkår og en bedre livssituasjon – aller helst i sin egen familie.

Ønsker å gi enda mer i Norge

– Vi er veldig glade for samarbeidet med WWF og SOS-barnebyer, sier Jorun, men det er mange andre fantastiske organisasjoner som også hadde hatt glede av en håndsrekning fra Postkodelotteriet og loddkjøperne våre. – Det ville vært fantastisk om vi kunne støtte enda flere organisasjoner på samme måte i fremtiden, legger Tom til.

Fakta om Postkodelotteriet

  • Postkodelotteriet finnes i dag i Nederland, Tyskland, Sverige, Storbritannia og Norge. De fem lotteriene har til sammen gitt bort mer enn 100 milliarder kroner til ideelle organisasjoner, og er med det verdens tredje største private giver til gode formål.
  • I Norge startet Postkodelotteriet opp i 2018 sammen med SOS-barnebyer og WWF Verdens naturfond.
  • De to organisasjonene mottar hvert år minst 50 prosent av netto omsetning (omsetning med fradrag for premier). For 2022 mottok organisasjonene til sammen 103 410 424 kroner. Dermed har den samlede utbetalingen siden starten kommet opp i 259 181 704 kroner.
  • Postkodelotteriet har tillatelse fra Lotteritilsynet, men kan ikke omsette for mer enn 360 millioner kroner i året med dagens regelverk.

Les mer