Vårt arbeid for barn i Norge

Høsten 2015 kom et høyt antall barn alene på flukt til Norge. Prosjektet "Våre nye barn" ble etablert for å utvikle nye modeller for bosetting og integrering av enslige mindreårige flyktninger. Prosjektet har vært et samarbeid mellom blant andre SOS-barnebyer, Asker kommune og Husbanken.

Prosjektet ble møtt med bred politisk støtte og har fått utviklingsmidler fra både Barne- og likestillingsdepartementet og Egmont Fonden. Det har hele tiden vært en forutsetning at modellene skal være skalerbare og fritt tilgjengelig for alle kommuner i Norge.

Vi jobber også sammen med flere kommuner for å utvikle en ny fosterhjemsmodell som skal sikre at flere søsken skal få vokse opp sammen.

Her finner du en kort presentasjon av SOS-barnebyers prosjekt i Norge, som kan lastes ned (pdf).

 

I media