Meny Lukk

Vårt arbeid for barn i Norge

Høsten 2015 kom et høyt antall barn alene på flukt til Norge. Prosjektet "Våre nye barn" ble etablert for å utvikle nye modeller for bosetting og integrering av enslige mindreårige flyktninger. Prosjektet har vært et samarbeid mellom blant andre SOS-barnebyer, Asker kommune og Husbanken.

Prosjektet ble møtt med bred politisk støtte og har fått utviklingsmidler fra både Barne- og likestillingsdepartementet og Egmont Fonden. Det har hele tiden vært en forutsetning at modellene skal være skalerbare og fritt tilgjengelig for alle kommuner i Norge.

Positiv rapport fra NTNU

NTNU Samfunnsforskning har fulgt prosjektet Våre nye barn og evaluert etableringen av familiehjem som bo- og omsorgsløsning for enslige mindreårige flyktninger. Forskere Berit Berg og Gry Mette D. Haugen slår fast at familiehjemsmodellen er levedyktig og bør være en del av tiltaksviften i alle kommuner som bosetter barn alene på flukt. Rapporten viser ser tydelig at en familie som kan gi stabilitet, forutsigbarhet og støtte, er en god omsorgsløsning for barn som har flyktet alene til Norge.

Les mer og last ned rapporten her.