Malawi: Fra tørke til flom

I fjor uteble regntiden i sørlige Malawi, og den lange tørkeperioder som varte helt fram til februar gjorde at lokalsamfunnet i Ngabu ble hardt rammet. 11. april i år ble området rammet av intens nedbør, dette utløste en ødeleggende flom.

En gruppe barn står ved kanten av flomvannet sammen med noen eiendeler fra husene deres. Foto: SOS-barnebyer

Hus kollapset, jordbruksområder og infrastruktur ble ødelagt. 5000 barn og familiene deres måtte flykte fra hjemmene sine.

120 familier, som er en del av vårt forebyggende arbeid i Ngabu, ble hardt rammet. For mange ble huset og det lille livsgrunnlaget de har klart å bygge opp, revet bort.

— For familiene, som fra lever i sårbare situasjoner, får dette veldig store konsekvenser, understreker Ndamyo Msofi, leder for SOS-barnebyers forebyggende arbeidet i Malawi.  

Barn og voksne går rundt i ruinene av husene sine og leter etter eiendeler. Foto: SOS-barnebyer
For mange ble huset og det lille livsgrunnlaget de har klart å bygge opp, revet bort.

Barn mister også skolegang

I en nødhjelpssituasjon, der foreldrene har fokus på å skaffe mat og vann til barna, blir skolegang underordnet. Og når skolene i tillegg blir brukt til å innkvartere flyktninger, forsvinner undervisningsmulighetene. Nærmere 2000 barn er nå uten et skoletilbud.

Regjeringen etablerte raskt nødhjelpsleirer, med det er fortsatt kritisk mangel på viktige forsyninger som mat, rent vann og sanitære artikler. SOS-barnebyer samarbeider tett med lokale myndigheter i områdene som er verst rammet. Teamet vårt i Ngabu bidrar med akutt hjelp gjennom de etablerte strukturene for nødhjelpsarbeid, og sørger for mat, vann, midlertidig husly og psykososial støtte.

Barn og voksne i barnebyen i Ngabu er ikke direkte berørt av flommen.

Døde geitekillinger ligger igjen når flomvannet trekker seg tilbake. Foto: SOS-barnebyer
Husdyr, inkludert kyllinger og geiter, har blitt feid bort av oversvømmelsen.

Forebygging – viktigere enn noensinne

Klimaforandringene gjør at naturkatastrofer har økt i stort antall. Gjennom det forbyggende arbeidet vårt har det blitt dyrket motstandsdyktige vekster som hirse og durra. Disse tålte den foregående tørrperioden, men flommen rev bort store landbruksområder og ødela avlingene. Husdyr, inkludert kyllinger og geiter, har blitt feid bort av oversvømmelsen.

Når familier som klarte seg selv mister livsgrunnlaget – igjen, er det å jobbe forebyggende enda viktigere enn før. Behovet i Ngabu er stort, både for umiddelbare tiltak, men også for langsiktige tiltak som gjør lokalsamfunnet enda mer robust. 

Fakta:

  • 5000 barn og familiene deres har måttet flykte fra hjemmene sine.
  • 120 familier som er en del av SOS-barnebyers forebyggende arbeid, er hardt rammet.
  • 2000 barn er nå uten skoletilbud.
  • SOS-barnebyer samarbeider med andre partnere og myndighetene i lokalsamfunnet for å gi nødhjelp: mat, vann, beskyttelse og oppfølging for å bearbeide traumer.