Fagforbundet: Nyhetsbrev våren 2024

SOS-barnebyers arbeid i Huambo og Fagforbundets støtte er viktig for sikre at barn og unge får en stabil og trygg oppvekst, og utviklingsmuligheter.

Fargerike klær henger på ei klessnor. Forgrunnen en haug med murstein, i bakgrunnen er det flere hus. Foto: Emma With

Utfordringer i Angola

Etterdønninger etter koronapandemien påvirker fortsatt landets økonomi. I tillegg gjør klimaendringer at den sørlige delen av Angola, som er et spesielt sårbart område i tørkeperiodene, blir enda mer utsatt. Dette utgjør en stor risiko for at enda flere barn og unge mister livsgrunnlaget og utviklingsmulighetene.

Økonomien i Angola er avhengig av olje, noe som gjør landet sårbart for svingninger i oljeprisen, og prisfall har store negative effekter på økonomien. Angola jobber derfor for å redusere avhengigheten av olje, dette inkluderer blant annet investeringer i landbruk, positive miljøtiltak og bærekraftig utvikling. 
SOS-barnebyers arbeid i Huambo bygger opp under dette.  

Jente med flettet hår og hvit skjorte skriver på ei tavle. Foto: Turid Weisser
SOS-skolen gir 1 907 barn og unge undervisning og utviklingsmuligheter.

Over 3 000 barn har fått støtte

I løpet av det siste året har 3 645 barn og unge i Huambo fått støtte gjennom vårt forebyggende arbeid, i SOS-fosterfamiliene, skole og barnehage.

  • 103 barn vokser opp i en SOS-fosterfamilie i, eller utenfor barnebyen.
  • 1 554 barn og unge får støtte gjennom vårt forebyggende arbeid i lokalsamfunnet.
  • 81 barn går i Fagforbundets barnebys barnehage.
  • SOS-skolen, Cambiote Primary School, gir 1 907 barn og unge undervisning og utviklingsmuligheter. SOS-skolen er i hovedsak finansiert av angolanske myndigheter.
Ved som har brent litt ligger stablet på bakken. Foto: Turid Weisser
Mange familier i Huambo lager mat over åpen ild. Dette gir store utslipp av karbon. Miljøprosjektet i Huambo har som mål å redusere klimagassutslipp.

Miljøprosjekt har vunnet pris

SOS-barnebyer er en del av et miljøprosjekt, finansiert av FNs utviklingsprogram (UNDP), «Impactus SOS Ambiental» – Miljøopplæring og sosioøkonomisk motstandskraft hos familier som lever i sårbare situasjoner. Dette er iverksatt i Huambo.

Prosjektet har som mål å:

  • redusere klimagassutslipp gjennom praksis og handlinger som positivt påvirker miljøet
  • øke samfunnets motstandskraft mot virkningene av klimaendringer
  • oppnå de miljømessige og sosioøkonomiske utviklingsmålene til de mest sårbare familiene i Huambo

Les om hvordan det forebyggende arbeidet i Huambo har gitt miljøgevinst

Irina med mørkt, flettet år, briller, svart genser og blå hvit og svart mønstret kjole, står ute. Hun smiler og bak henne er det et stort rundt skilt med teksten: Røde Kors Nordisk United World College. Foto: UWC

Fra Angola til studier i Norge

For Irina, som vokste opp i Fagforbundets SOS-barneby i Huambo er kontrasten stor: Fra varmen i Angola til snø og studentliv ved UWC.

Har du spørsmål, kontakt: