Forebyggende arbeid gir miljøgevinst

Det forventes en moderat økonomisk vekst i Angola i 2024, drevet av andre faktorer enn oljen. Én av disse er jordbruk, som er veldig viktig med tanke på bærekraftig vekst og nye jobber.

Ved ligger stablet oppå noen steiner på bakken. Foto: Turid Weisser

SOS-barnebyer har derfor inngått samarbeid med FNs utviklingsprogram (UNDP) og har fått midler til et jordbruksprosjekt i Huambo for familier i barnebyens lokalsamfunnsprogram. Prosjektet gir familiene økt matproduksjon og reduserer belastningen på miljøet. 

Venancio, alenefar for syv barn, er en del av det 2-årige opplæringsprogrammet. Han tar med seg planter for å dyrke de selv. Foto: SOS-barnebyer
Venancio, alenefar for syv barn, er en del av det 2-årige opplæringsprogrammet. Han planlegger å øke produksjonen slik at avlingene sikrer bedre livskvalitet for barna.

Produksjon av trekull

En stor del av familiene i Huambo lager mat over åpen ild, og mange bruker trekull som brenner fort og gir mye utslipp av karbon. SOS-barnebyer gir også opplæring i hvordan produsere trekull som er mer konsistent og gir større varmeeffekt, noe som påvirker miljøet positivt.

Mange kvinner og menn står rundt en haug med ved for å lære hvordan produsere trekull mest effektivt. Foto: SOS-barnebyer
Mange familier deltar i opplæringen og klarer nå selv å produsere mer varmebestandig trekull.

Innebygde ovner mer miljøvennlige

José har fått yrkesopplæring gjennom familieprogrammet i Huambo og er nå låsesmed. Han bruker også kunnskapen til å lage innebygde ovner som er mer miljøvennlige og reduserer karbonutslipp.

José står foran et hus med brun collegegenser og rød hjelm. I hånda holder han en drill. Foto: SOS-barnebyer
José bruker utdanningen sin på mange måter, og er en viktig ressurs for lokalsamfunnet.
Mange kvinner i fargerike klær og tørklær på hodet har fått nye, mer miljøvennlige ovner. Foto SOS-barnebyer
Masseproduksjonen av innebygde ovner gir positive ringvirkninger til miljøet.