Jente med krøllete hår og blå jakke med pelskrage står med ryggen til i ei gate farget i regnbuens farger. Foto: Cory Woodward on Unsplash

Slik støtter vi LHBTI+-barn og -unge

Likestilling og antidiskriminering for et mer mangfoldig samfunn

Seksuell identitet og legning er en del av personlighetsutviklingen til barn og unge. Men hvordan står det til med rettighetene rundt om i verden til unge mennesker som er lesbiske, homofile, transpersoner eller interkjønnede? Selv i liberale samfunn, opplever LHBTI+-barn og -unge ofte avvisning og diskriminering fra de rundt seg – og i mange land er homofili fortsatt straffbart.

L – Lesbisk brukes for å beskrive jenter/kvinner som er tiltrukket av andre jenter/kvinner.
H – Homofil kan brukes for å beskrive alle kjønn, men det er mest brukt for å beskrive gutter/menn som er tiltrukket av gutter/menn.
B – Bifil brukes for å beskrive en person som kan være tiltrukket av både kvinner og menn.
T – En transperson er noen som har en annen kjønnsidentitet enn den de ble tildelt ved fødsel.
I – Interkjønn blir brukt for å beskrive en person som er født med atypiske kjønnskarakteristikker.
+-tegnet representerer andre kjønnsidentiteter.

Spørsmål og svar

Hva kan barna eller de ansatte gjøre ved tilfeller av diskriminering i våre programmer?

SOS-barnebyer har implementert bindende og transparente retningslinjer for barnevern i alle våre programmer. Dette inkluderer også beskyttelse mot enhver form for diskriminering basert på seksuell identitet og legning.

I hvert SOS-barnebyer-program er det et faglig team som kan rapportere mistenkte tilfeller av diskriminering eller mobbing.

De som jobber med barna, får grundig opplæring og vet hva de skal gjøre dersom det er indikasjoner på at barnets ve og vel er i fare. Dersom slike indikasjoner er til stede, kan man melde fra til ledere eller landets barnevern. Det er også en egen nettside spesielt rettet mot barn, der man anonymt kan varsle.

Det er viktig å sikre en tillitsfull atmosfære i våre programmer der verken ansatte eller barn trenger å være redde for å rapportere. Som barnehjelpsorganisasjon er vi bevisst vårt store ansvar. Særlig når det gjelder et så følsomt tema som seksuell identitet og legning, er det viktig at barna får beskyttelse og støtte.