Gå til hovedinnhold

Mwanza, Tanzania

Tanzania er et land som har hatt god økonomisk utvikling de siste årene, men de har dessverre ikke kommet den fattige delen av befolkningen til gode.

Fortsatt lever nesten 47 prosent i ekstrem fattigdom og Mwanza, Tanzanias nest største by, er et av de mest fattige områdene i landet. Mange barn har mistet begge foreldrene sine og de har ingen andre til å ta vare på seg - de er helt alene.

Sosiale forhold i Tanzania

 • Tanzania er et av verdens fattigste land, og korrupsjon er utbredt, også i politikken og rettsvesenet.
 • 36 prosent av befolkningen lever i urbane områder.
 • 46,6 prosent av befolkningen lever under FNs fattigdomsgrense på en dollar om dagen.
 • Tanzania har en veldig ung befolkning der 2/3 er under 25 år og 42 prosent er under 15 år.
 • Tre millioner barn er foreldreløse. 1,2 millioner har blitt foreldreløse som følge av hiv og aids.
 • Barnedødeligheten har gått ned, men er fortsatt høy på grunn av lidelser som malaria, diaré, anemi og underernæring.

Mwanza

Mwanza er den nest største byen i Tanzania, og ligger ved Victoriasjøen nordøst i landet. Mange mennesker flytter inn til byen og områdene rundt på jakt etter et bedre liv. Men de ender som oftest opp i dårlig bygde hus, uten tilgang på elektrisitet og vann. Majoriteten av innbyggerne i Mwanza jobber hovedsakelig i fiskerinæringen eller andre lokale industrier. Det er mange på skoler og helsefasiliteter. Antall mennesker som lever med hiv/aids er høyere i Mwanza enn andre områder i landet.

Kart over barnebyene i Tanzania.

SOS-barnebyer har jobbet i Tanzania siden oppstart av det første programmet i 1991. Familieprogrammet i Mwanza startet opp i 2010, og barnebyen ble åpnet i oktober 2016. 

SOS-familie

I SOS-barnebyen i Mwanza får barn som er alene, eller har familier som til tross for støtte ikke klarer å gi god omsorg, et nytt hjem i en SOS-familie. SOS-barnebyen tilbyr også midlertidig plassering av barn som for en kortere periode trenger et alternativt omsorgstilbud. Barna får stabilitet og omsorg fra SOS-foreldre, biologiske søsken og SOS-søsken. Barna har også god kontakt med eventuell biologisk familie, så lenge det er til det beste for barnet. God oppfølging av skolegang og et godt helsetilbud er en selvfølgelig del av livet i en SOS-familie.  

Forhindrer at familier bryter sammen

SOS-barnebyers familieprogram tilbyr støtte og tiltak for familier som er i en vanskelig situasjon. Familiene får hjelp til å gi barna sine god omsorg og til å forhindre at familier bryter sammen. Hver familie som er med i SOS-familieprogram har sin egen oppfølgingsplan med klare mål og opplæringstiltak. De får blant annet hjelp til å lage individuelle planer for inntekstbringene aktiviteter og sørger for startkapital gjennom spare- og lånegrupper, støttet av programmet.

SOS-barnebyers familieprogram i Mwanza ble etablert i 2010, og det er nå mer enn 1 200 barn og deres omsorgspersoner som får støtte i området. I det forebyggende arbeidet jobber SOS-barnebyer med barn fra familier med syke omsorgspersoner, der besteforeldre eller eldre søsken har omsorgsansvaret, eller der familien er i krise og uten inntekt. Barna med størst omsorgsbehov identifiseres i samarbeid med myndigheter og lokale organisasjoner.

Bilder fra Mwanza

Utdanning og helsetjenester

Programmet har fokus på barnas skolegang i sine møter med omsorgspersonene. Foreldres ansvar for å følge opp barnas skolegang blir vektlagt i møtene. At barna møter opp til timene, gjør lekser og jobber for å oppnå resultater kan sterkt påvirkes av foreldres holdning. SOS-familieprogrammet har sett en positiv forbedring i skoleresultatene blant barna i programmet.

Flere familier har fått renovert eller bygget nye hus. Programmet sikrer også tilgang til helsetjenester. Alle som trenger det får behandling enten i offentlige sykehus eller på private klinikker. Det tilbys også opplæring om hygiene og forebyggende helsetiltak.

Sosialsenteret - arbeidstrening og entreprenørskap

På sosialsenteret får ungdom opplæring i entreprenørskap og lærer seg et yrke, for eksempel å lage kurver for salg, sy og å dyrke grønnsaker for salg.  

SOS-barnebyer i Mwanza

 • SOS-barnebyer følger opp 90 barn som er i alternativ omsorg, 87 barn i barnebyen og 3 i fosterfamilier i lokalsamfunnet.
 • SOS-familieprogram tilbyr støtte og tiltak til 1300 barn og deres familie.

SOS-familieprogram har positiv langtidseffekt for barn og familier

I SOS-barnebyer ser vi betydningen av god omsorg hver eneste dag. En ekstern evaluering av langtidseffekten for barn støttet av SOS-familieprogrammet i syv afrikanske land viser at:

 • 79 prosent av familiene i familieprogrammet gjør det bra i helse seks av åtte parameter på livskvalitet (omsorg, mat, skole, psykisk helse, familiens levebrød, opplevelse av misbruk/diskriminering og hvor fornøyd man er med livet).
 • Ingen av barna som deltok i familieprogrammet mistet omsorgen fra sine biologiske foreldre.
 • Programmene gir mer enn 14 euro tilbake til samfunnet, for hver euro investert.

Les også siste nytt fra Mwanza