Gå til hovedinnhold

Legger grunnlaget for resten av skoleløpet

– Det handler om å gi barna et best mulig grunnlag for videre utdanning og muligheten til å klar seg godt i fremtiden. Det sier rektor ved barnehagen i Maizeland i Zimbabwe, Memory Nyakudya.

Hvem: Memory Nyakudya
Hva: Rektor ved barnehagen i Maizeland i Zimbabwe (også kalt Early Childhood Development)
Hvorfor: sørger gjennom lek og aktiviteter for verdifull undervisning til 141 barn

Hva er Early Childhood Development

– Vår barnehage eller Early Childhood Development – ECD som vi kaller det, er et førskoletilbud til barn. Myndighetene har påkrevd at alle grunnskoler har et slikt tilbud og tidligere brukte vi en nedlagt garasje for å kunne gi de minste dette tilbudet. Etter den ny barnehagen sto ferdig i 2016 var gleden stor da vi kunne få nye lokaler, større plass og ikke minst ha kapasitet til flere barn. Vi følger den pedagogiske tilnærmingen som brukes i den offentlige lærerplanen for grunnskolene, hvor barna lærer gjennom lek, observasjoner og å selv bruke det de har lært. Denne lek og lær-metoden brukes både til å lære å holde en blyant riktig eller tegne ulike former, og til å utvikle sosiale ferdigheter gjennom felleslek og aktiviteter. Å leke te-selskap med koppestell kan for eksempel lære barn noe så enkelt som å holde en kopp, eller dekke på et bord, i tillegg til hvordan man samhandler med andre barn.

Hvorfor er dette førskoletilbudet så viktig?

– Dette er ikke bare et sted hvor barna får tilsyn i trygge omgivelser og et måltid to ganger om dagen. Førskolen er en viktig byggestein i grunnskoleutdanningen her i landet. Læringssenteret bidrar til barnas sosiale utvikling og gir dem kunnskap om teknologi, hvordan jobbe med lekser, ernæring og hygiene. Dette er essensielt for deres videre skolegang. I tillegg jobber vi også med barnas omsorgspersoner, foreldre eller andre, og har workshops om foreldrerollen, barns rettigheter og hvordan forebygge fysisk og psykisk vold. Vi har også kurs for de voksne hvor de lærer ferdigheter som kan bidra til inntekt til familien. Vi skreddersyr informasjon- og kunnskapsformidlingen til de vokse ut fra et mål om at det skal bidra til at de blir bedre omsorgspersoner for barna sine og kan støtte dem og følge dem opp i skolearbeidet.

Editor/Video/Photo Journalist
Rektor Memory Nyakudya ved barnehagen i Maizeland sørger for verdifull undervisning til 141 barn gjennom lek og aktiviteter. Foto: Tom Maruka
Førskolen er en viktig byggestein i grunnskoleutdanningen i Zimbabwe, og tilbyr så mye mer enn tilsyn og mat. Foto: SOS Zimbabwe

Dere har mange elever fra vanskeligstilte familier, hvordan påvirker det skoletilbudet?

– Nok og næringsrik mat er utrolig viktig for barns mulighet til å konsentrere seg og tilegne seg læring. Vi har et skolematprogram som sørger for to måltider om dagen til barna, mens de er på skolen. Det gjør det lettere for foreldrene å prioritere det å sende barna på skolen hver dag, og det gir barna bedre helse. Vi har elever som må gå langt for å komme seg på skolen, og spesielt for denne gruppen ser vi at skolematen har bidratt til at de er mer konsentrert i timene og deltar mer aktivt i undervisningen. Vi sørger også for at barn som trenger det får medisinsk behandling og oppfølging. Det er mange tilfeller av blant annet ringorm, parasittsykdom underernæring, veksthemming osv.

Hvilke utfordringer er det med å opprettholde bærekraftig og kvalitativt god utdanning?

– Det er helt klart en utfordring for mange skoler å skulle opprettholde et godt undervisningstilbud samtidig som det er begrensede muligheter for økonomisk støtte fra myndigheter og lokalsamfunnet. En løsning er å satse på dyrking av grønnsaker og dyrehold. Vi dyrker bønner og aler opp kalkuner, og maten vi produserer går til skolematprogrammet og til salg. I tillegg til at vi får inntekter og reduserte kostnader, er dette nyttig og fremtidsrettet fordi barna får praktisk opplæring i matproduksjon. Vårt mål er å øke våre inntektsskapende aktiviteter fremover, slik at vi er bedre rustet økonomisk.

Vi er utrolig takknemlig for engasjementet og støtten fra Espira som bidrar til dette førskoletilbudet.