Utveksling som styrker og inspirerer

Gode partnerskap handler om å gjøre hverandre bedre. Kompetansen til norske Espira-pedagoger har bidratt til at SOS-barnebyer kan gi et bedre førskoletilbud for barn i Zimbabwe.

Pedagoger fra barnehagen i Zimbabwe og Espira sitte i et klasserom og har en workshop. På en av veggene er det hengt opp fargerike ark og plakater og i taket henger det ballonger. Foto: Espira

Ved å aktivere sine barnehager i Norge har Espira Gruppen finansiert bygging og drift av et førskoletilbud til 141 barn i et ruralt område nordøst for Harare, Zimbabwe. Mange av barna her lever i en utfordrende situasjon der familiene sliter med å dekke barnas grunnleggende behov. Førskolen sto klar i 2016 og sørger for trygghet, lek, riktig ernæring og utdanning.

Jeg tror mange ble inspirert til å tenke mer tverrfaglig og ikke fokusere på pugging og gjentagelser.

Tilla Minge, styrer i Espira Oreid

Felles utgangspunkt, men ulike vilkår 

Høsten 2018 var pedagoger fra Espira i Zimbabwe for å utveksle erfaringer med pedagoger i Zimbabwe. Gjennom en workshop var temaet barnesentrert pedagogikk og hvordan få til mer lek i selve læringsaktiviteten. 

Selv med veldig ulike rammevilkår har pedagogene nemlig et felles utgangspunkt om at læring skjer gjennom lek.

Det å tenke flere fagområder inn i en aktivitet var virkelig nyttig, og det var inspirerende for meg å lære flere leker som gir læringseffekt.

Pedagog Pauline Mhak, Zimbabwe

Tradisjonelt bruker pedagogene i Zimbabwe mye gjentagelser og pugging. De må også være svært strukturerte grunnet store barnegrupper. Espira er veldig opptatt av hvordan barns nysgjerrighet og kreativitet stimulerer læring. Det ble derfor mange gode diskusjoner blant pedagogene.

Pedagog Tilla Minge, med lyst halvlangt hår, blå t-skjorte og shorts, sitter på gulvet og leker med flere barn fra barnehagen i Zimbabwe. Foto: Espira
Pedagog Tilla Minge ble selv inspirert og imponert over hva pedagogene i Zimbabwe får til med veldig stramme rammebetingelser.
Pedagog Veronica Egra fra Espira, med lyst langt hår i hestehale, solbriller på hode, blå t-skjorte og jeans sitter på huk inne i barnehagen og leker med barna i barnehagen i Zimbabwe. Foto: Espira
Pedagog Veronica Egra fra Espira bruker gulvplassen for å la barnas nysgjerrighet utfolde seg.
Pedagog Pauline Mhako fra SOS-barnehagen i Zimbabwe, med rødlig glatt hår i en topp, hvit skjorte og mørkeblått skjørt viser noen barn en leke. Foto: Espira
Pedagog Pauline Mhako ble inspirert til å tenke flere fagområder inn i en lek.

Gjensidig utbytte og læring 

SOS-barnebyer hadde også invitert inn pedagoger fra andre utsatte områder i Zimbabwe slik at flere skulle få utbytte av workshopen. Den siste dagen fikk de norske pedagogene selv besøke en av de lokale skolene. Å se skoler med nærmere 100 barn i et lite klasserom gjorde dypt inntrykk.  

Tilla Minge har selv reflektert rundt hvordan hun og kollegene i Norge jobber i sine barnehager. – Jeg er blitt inspirert i å tenke mer kreativt rundt utfordringer hjemme og se flere muligheter enn hindre. 

Bilder av hender. En voksen med rosa jakke holder hånda til ei jente med blomstrete osa og hvit kjole. Foto: SOS-barnebyer

Espira

I barnehagen som Espira støtter får barn fra sårbare familier et godt pedagogisk tilbud i et trygt miljø. Barna får god oppfølging, sunn mat, og ikke minst får barna lov…