Gå til hovedinnhold

Millioner er truet av sult i det sørlige Afrika

Tørke i det sørlige Afrika vil ifølge FN føre til alvorlig matmangel, og gjøre 45 millioner mennesker avhengig av humanitær hjelp for å overleve. SOS-barnebyer er svært bekymret for barnas situasjon, og skalerer nå opp støtten til Zimbabwe som er hardest rammet.

25. februar 2020

Ifølge FNs globale humanitære oversikt for 2020 vil 45 millioner mennesker i 16 land i det sørlige Afrika trenge nødhjelp og matvarestøtte. Klimaendringer fører til ekstreme værforhold og langvarig tørke, kraftige sykloner og flom har de siste årene ødelagt avlingene. Nå er regionen rammet av tørke, som går hardt utover matproduksjonen i land som også har jordbruk som sin viktigste næring.

Verst i Zimbabwe

Zimbabwe er et av landene som er hardest rammet. Her er 3,6 millioner mennesker, 38 prosent av befolkningen i jordbruksområdene, truet av sult. Tallet er ventet til å øke til 5,5 millioner innen mars 2020. SOS-barnebyer øker nå støtten for å svare på den humanitære krisen i de hardest rammede områdene.

Som i alle kriser er det barna det går verst utover. Ayele Sebaro, SOS-barnebyers nødhjelpsansvarlig i regionen, forteller at tusenvis av barn er utsatt for underernæring.

- I tillegg mister barna skolegang. Vi vet av erfaring at slike kriser i verste fall kan føre til at barn blir utsatt for barnearbeid, menneskehandel, tidlig ekteskap og prostitusjon.

Mat, omsorg og skolegang

SOS-barnebyer har flere programmer i Zimbabwe og over 10 000 barn og voksne får støtte gjennom våre familieprogram.  Basert på eksisterende infrastruktur, lokalkunnskap og erfaring i det rammede området kan vi raskt sette i gang ulike nødhjelpstiltak. Ved å styrke familier i krise kan vi sørge for at barn får dekket sine grunnleggende behov og at familien kan gi omsorg og beskyttelse.

Den økte støtten til Zimbabwe vi gå til å sikre:

  • mat til barn og familier
  • rent drikkevann og hygienetiltak som forebygger sykdom
  • at barn får muligheten til å opprettholde skolegangen