Barnabyhe gir tilbake

Barnabyhe er i full sving med å hjelpe familier som lever i sårbare situasjoner i Huambo i Angola. Alene hjelper hun hele syv familier! Hun har blitt en ressurssterk familieforsørger som gir tilbake til lokalsamfunnet.

Barnebyhe står foran en gul murvegg,  hun har faregrikt skaut i turkis, hvitt, gult og rødt og blå  og hvit smårutete skjorte. Foto: SOS-barnebyer

Det er ikke mange år siden Barnabyhe var den som var avhengig av hjelp og støtte. Hun ble med i SOS-barnebyers forebyggende program etter at hun mistet mannen sin. Som aleneforsørger for fem barn hadde hun ingen mulighet til å betale for mat eller skolegang. Barnabyhe fikk oppfølging i seks år. Et sykurs og støtte til innkjøp av en symaskin, gjorde klarte hun å selv skaffe seg en inntekt ved å sy etter oppdrag fra lokalsamfunnet.

Barnabyhe har blitt et forbilde for lokalsamfunnet.

Langtidsinvestering

Mange barn står i fare for å miste omsorgen fra foreldrene sine. Ved å jobbe forebyggende og støtte familier som lever i sårbare situasjoner bidrar vi til at barna kan fortsette å bo sammen med sine nærmeste. I Huambo er det 900 barn som er en del av vårt forebyggende arbeid. Familienee får støtte til mat, bolig, skolegang, rådgivning og yrkesopplæring. slik Barnabyhe fikk. Ved å gi mennesker, som Barnabyhe, støtte og verktøy til å kunne klare seg selv vil de ha muligheten til å kunne gi tilbake til samfunnet. For hver euro investert i en trygg oppvekst gis fem euro tilbake til samfunnet.

Tre barn sitter på en murkant foran et gult murhus, ett barn står ved siden av med en pinne i hånda. Foto: Turid Weisser
900 barn er en del av vårt forebyggende arbeid i Huambo.

Støtten gir ringvirkninger

Når gjelden var nedbetalt og inntektskilden hennes var stabil ønsket Barnabyhe å gi tilbake til de som var i samme situasjon som hun selv hadde vært i. Hun ble frivillig for SOS-barnebyer. En god kultur bygges med engasjerte mennesker som Barnabyhe. Alene hjelper hun syv familier i lokalsamfunnet sitt. En av de familiene er, etter kun to år, i ferd med å klare seg selv, og moren i familien er allerede i gang med opplæring for å bli frivillig.

Barnabyhe har blitt et forbilde for lokalsamfunnet.