Gå til hovedinnhold

Lysglimt i en krevende tid

Haiti

For ett år siden ble Haiti rammet av nok et voldsomt jordskjelv. 650 000 mennesker ble hjemløse, og situasjonen i landet er fortsatt ekstremt tøff.

16. august 2022

Da skjelvet rammet i august i fjor, var det bare ti år siden den hardt prøvede befolkningen i Haiti opplevde et jordskjelv på over 7 på Richters skala. Haiti er et av de fattigste landene i verden, og det voldsomt dødelige skjelvet i 2010 ødela hovedstaden og førte landet enda dypere inn i alvorlig krise. Stor politisk uro, enorm arbeidsløshet, kriminalitet, vold og kidnappinger har preget Haiti de siste årene. I tillegg til smitte og spredning av sykdommer og den høyeste spedbarnsdødeligheten i Latin-Amerika. Haiti hadde med andre ord alt annet enn god beredskap for å tåle en ny naturkatastrofe.

– Livet fortsatt veldig vanskelig for veldig mange mennesker, sier Faimy Carmelle Loiseau, SOS-barnebyers nasjonaldirektør i Haiti.

– Prisene har økt som følge av økonomisk krise, dette har ført til inflasjon. Det er mangel på drivstoff, og kombinert med gjengvolden i hovedstaden Port-au-Prince er det vanskelig å reise sørover til området som ble rammet av jordskjelvet i fjor. Det gjør livet svært tøft for en stor del av befolkningen. Mange familier bor fortsatt i midlertidige og provisoriske hus. De har ikke råd til å bygge opp husene sine og de får ingen støtte av myndighetene. Usikkerheten øker, og den økonomiske krisen og drivsstoffkrisen fører ofte til uro i gatene.

SOS-barnebyers nasjonaldirektør i Haiti, Faimy Loiseau. Foto: SOS-barnebyer
Faimy Loiseau leder arbeidet til SOS-barnebyer i Haiti.

Positive endringer

Kan du fortelle om noe av det arbeidet SOS-barnebyer gjør for å hjelpe barn og familier i Haiti?

– Gjennom nødhjelpsarbeidet til SOS-barnebyer har vi hjulpet barn og foreldrene deres med psykososial støtte for å komme seg etter skjelvet. Vi jobber med å bevisstgjøre lokalsamfunn om barns beskyttelse gjennom ulike kampanjer og aktiviteter. Vi har opprettet barnevennlige soner, et trygt sted for barn hvor de kan lære og leke. Barna som er her får også mat, som SOS-barnebyer kjøper i nærmiljøet for å støtte lokale bedrifter, sier Loiseau.

I mylderet av dårlige nyheter er det veldig hyggelig å legge merke til flere positive effekter av det arbeidet SOS-barnebyer har satt i gang. Loiseau mener det er en endring i hvordan barn i Haiti blir ivaretatt og anerkjent, både på samfunnsnivå og hos de enkelte foreldrene.

– Flere barn har gitt tilbakemelding om at foreldrene deres har økt tålmodighet og forståelse. Og foreldrene selv, som har vært med i programmene våre, synes de har fått avgjørende og god informasjon om flere sider ved foreldreskapet og hvilke rettigheter barn har. 

Store behov

Umiddelbart etter skjelvet i fjor satte SOS-barnebyer i gang med psykososial støtte for 247 barn. Etter hvert fikk 430 familier, med 1600 barn og voksne, utdelt telt, og de fikk opplæring i hvordan man tar vare på barn i kriser. Samtidig ga ansatte fra SOS-barnebyer en mer inngående opplæring til kommunalt og statlig ansatte i psykososial støtte og hvordan ivareta barn.

– Selv om hjelpen har nådd mange mennesker er behovene fortsatt enorme. Det er lokalsamfunn som ennå ikke har fått ordentlig støtte, og vi møter på store utfordringer med all usikkerheten og uroen i samfunnet med kriminelle gjenger som vokter veiene mellom hovedstaden og regionene rundt, forteller Loiseau, men hun lover at SOS-barnebyer skal fortsette arbeidet for de mest sårbare i Haiti.

– Den internasjonale støtten som SOS-barnebyer har fått fra sine givere har vært avgjørende for at vi har kunnet hjelpe så mange familier og barn, men det er definitivt fortsatt en lang vei igjen for at flere familier skal klare seg selv. Målet vårt er å sikre rettighetene til alle barn og sørge for at de er trygge.