Ingen barn skal vokse opp uten omsorg! Et bidrag til SOS-barnebyers arbeid gir flere barn et trygt hjem.

Gi et bidrag nå!

For Vipps må du logge deg inn og godkjenne beløpet i "Mine kjøp". Grunnet sikkerhet vises det der i kun 3 min.

– Jeg føler meg ikke trygg her, sier Maya

Farene er mange, og etter mørkets frembrudd er det ikke trygt å bevege seg utenfor teltveggene. – Vi bor rett ved jungelen, og det er ville dyr her. Tigere og leoparder er en reell trussel.

Men det Maya frykter aller mest, er fulle menn som oppholder seg på barene rett ved siden av. – Det er ikke trygt å gå ute alene eller å bli igjen i teltet alene. 

Maya ønsker seg beskyttelse og et trygt sted å bo. Det kan du bidra til!

Fordeling av inntektene

81 prosent går til formålet og 1 prosent til administrasjon og 18 prosent til å skaffe nye midler. 

Våre tema