Ingen barn skal vokse opp uten omsorg! Et bidrag til SOS-barnebyers arbeid gir flere barn et trygt hjem.

Gi et bidrag nå!

Velg beløp. NB! Velger du å betale med Vipps må beløpet godkjennes i Vipps-appen din.


; ;

Jobber for å sikre barn et trygt hjem

SOS-barnebyer sørger for at barn som er alene får et trygt hjem i en SOS-familie i en barneby eller annen fosterfamilie. Dette gjelder barn som er foreldreløse, har kommet bort fra familien sin eller er forlatt, og barn fra familier som til tross for støtte ikke klarer å gi god nok omsorg.

Forebygger at barn mister omsorgen fra familien

Barn har det best i en familie, og aller helst sin egen. SOS-familieprogram tilbyr støtte og tiltak som gjør familier i en vanskelig situasjon i stand til å gi barna sine god omsorg, og forhindrer at familier bryter sammen. Familiene er ikke passive mottagere av hjelp, men styrkes ut fra de ressursene de allerede har. 

Fordeling av bidraget

82-prosent-til-formålet

82 prosent av bidraget går til formålet og 18 prosent til administrasjon og å skaffe nye midler. 

Våre tema