Et bidrag til SOS-barnebyer gir barn over hele verden et trygt hjem og en fremtid. Foto: Sebastian Posingis

GI ET BIDRAG

Et bidrag til SOS-barnebyer gir barn over hele verden et trygt hjem og en fremtid.
Det er flere måter å støtte på.

Gi et bidrag

Mange barn mangler alt som skal til for å skape en god barndom. Du kan hjelpe - gi et bidrag i dag!


Våre tema