Ingen barn skal vokse opp uten omsorg! Et bidrag til SOS-barnebyers arbeid gir flere barn et trygt hjem.

Gi et bidrag nå!

Velg beløp


; ;

Jobber for å sikre barn et trygt hjem

SOS-barnebyer sørger for at barn som er alene får et trygt hjem i en SOS-familie i en barneby eller annen fosterfamilie. Dette gjelder barn som er foreldreløse, har kommet bort fra familien sin eller er forlatt, og barn fra familier som til tross for støtte ikke klarer å gi god nok omsorg.

Forebygger at barn mister omsorgen fra familien

SOS-barnebyer støtter familier som er i en kritisk vanskelig situasjon, slik at barna får god omsorg, gjennom våre familieprogrammer. Dette gjelder familier hvor foreldrene sliter på grunn av fattigdom, sykdom eller rusproblemer, og familier hvor besteforeldre eller eldre søsken har et for stort omsorgs- og forsørgeransvar

Fordeling av bidraget

82-prosent-til-formålet

82 prosent av bidraget går til formålet og 18 prosent til administrasjon og å skaffe nye midler. 

Våre tema