Gå til hovedinnhold

FNs bærekraftsmål

Bærekraftig utvikling er av FN definert som utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter og behov.

FNs bærekraftsmål er rammeverket og grunnpilaren for hvordan vi skal utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. 

— Bærekraftsmålene er en forsterkning av de grunnleggende menneskerettighetene, og sammen med FNs barnekonvensjon og FNs retningslinjer for alternativ omsorg danner dette rammeverket rettesnoren for arbeidet vårt, sier Katrine Vincent, fagleder i SOS-barnebyer Norge. — Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates. Rett og slett om hvilke muligheter hver og en har til å leve et godt liv som gir utviklingsmuligheter, fortsetter Vincent. 

SOS-barnebyer har særlig fokus på disse målene: