Gå til hovedinnhold

Familiehjem i Asker er blitt en suksess

– Vi trenger flere familiehjem for barn som har flyktet til Norge. Det er budskapet fra barneminister Solveig Horne. Denne uken var hun med på å markere ettårsjubileet til familiehjemmene i Asker.

10. august 2017

– Ungdommene klarer seg bedre når de får bo i en familie, sier barneminister Solveig Horne.

Familiehjemmene for enslige mindreårige flyktninger er utviklet i samarbeid mellom SOS-barnebyer og Asker kommune, og det første åpnet for et drøyt år siden. Denne uka ble ettårsjubileet markert med en hagefest i et av familiehjemmene som åpnet i fjor sommer.

Familiehjemsmodellen er basert på SOS-barnebyers velprøvde omsorgsmodell, og i dag er seks slike familiehjem i drift i Asker. Tre ungdommer og én eller to fosterforeldre bor i hvert av hjemmene, og to nye familiehjem åpner senere denne måneden.

Barnas hjem

– Dette er en bosettingsmodell som likner på vanlige fosterhjem, forteller Sissel Aarak, leder for nasjonale programmer i SOS-barnebyer Norge.

– Forskjellen er at både voksne og barn flytter inn i dette hjemmet, som kommunen stiller til rådighet. Familiehjemmene er først og fremst barnas hjem, forteller hun.

Det innebærer at dersom fosterforeldrene av ulike årsaker må gi seg i jobben, blir barna boende i hjemmet, mens foreldrene flytter ut. Barna beholder dermed skolen, vennene og lokalmiljøet de kjenner fra før. Et utvidet støtteapparat rundt familiehjemmet gjør det mulig for fosterforeldrene å gi omsorg til flere barn og unge samtidig.

14 år gamle Hamid fra Afghanistan har bodd i et av familiehjemmene i Asker i et drøyt år nå. Tidligere bodde han på et statlig omsorgssenter, og han er tydelig på hva som er forskjellen.

– Det var vanskelig å bo i mottak, sier han. – Dette føles mer som en familie.

Spres videre

Også Asker kommune er fornøyd med de nye familiehjemmene. Varaordfører Leif Frode Onarheim var også til stede på hagefesten, og han mener familiehjemmene er bedre enn bokollektiv og andre institusjonsliknende boformer.

– Institusjonene kan føre til at ungdommene får for mange mennesker å forholde seg til, sier Onarheim. – Familiehjemmene er bedre, og de er faktisk ikke dyrere heller. For en kommunepolitiker er det alltid bra.

Barneminister Solveig Horne støttet utviklingen av familiehjemmene med tre millioner kroner i fjor. Nå håper hun at flere kommuner vil etablere slike familiehjem. Det er et ønske hun ser ut til å få oppfylt. Nesodden starter opp det første familiehjemmet i løpet av august, og flere kommuner etablerer familiehjem i løpet av høsten.

– Behovet er fortsatt stort, sier Aarak.

– Ventetiden for barn og unge på mottak er fortsatt for lang. For barn som er alene, er det særlig viktig å integreres raskt. Dette er våre nye barn, og de har krav på akkurat den samme omsorgen og tryggheten som barn som vokser opp i Norge, sier hun.

Fosterfar Hiva Mirzai i samtale med Solveig Horne

Statsråd Solveig Horne og varaordfører Leif Frode Onarheim i Asker kommune deltok på årsmarkeringen av familiehjemmene. Her i samtale med fosterfar Hiva Mirzai.