Gå til hovedinnhold

Vellykket matproduksjon

Barnebyen i Huambo satser på matproduksjon, og har blant annet et eget kyllingprosjekt. Det betyr bedre næring og økte inntekter til barnebyen.

Da Fagforbundet og SOS-barnebyer besøkte Fagforbundets SOS-barneby i september 2015, fikk vi en omvisning i det nye "fjøset" - en stor, tom bygning som skulle huse barnebyens kyllingoppdrett.
Det skulle forsyne SOS-familiene med egg og kjøtt, samt gi inntekter fra kyllingsalg.

Barn og voksne i barnebyen var i full sving med å legge ut vanningsanlegget og sette de første potetene i det nylig opparbeidede jordbruksarealet rundt barnebyen. Her skal SOS-familier og familier fra SOS-familieprogrammet dyrke mat til eget forbruk og videresalg. Det skal også brukes til opplæring i jordbruksfag.

I februar kom meldingen om at de første potetene var tatt opp, og at maisplantene vokser fint. Bilder fra fjøset viser at kyllingproduksjonen er godt gang.

Barnebyen i Huambo startet et jordbruksprosjekt i fjor, her høstes maisen. Foto: SOS-barnebyer Angola
Barnebyen i Huambo startet et jordbruksprosjekt i fjor, her høstes maisen. Foto: SOS-barnebyer Angola
Barnebyen i Huambo startet et jordbruksprosjekt i fjor, og har nylig høstet sine første poteter. Foto: SOS-barnebyer Angola
I tilknytning til jordbruksområdet er det bygget et fjøs for kyllingdrift, både for egg, mat og salg. Foto: SOS-barnebyer Angola
Barnebyleder Pintos bilder fra det bærekraftige jordbruksprosjektet i Huambo.

Opplæring i søm på SOS-skolen

En viktig del av SOS-skolen er å få basiskunnskap for å leve selvstendige, verdige liv når de går ut at skolen. Rektor Fabio Filipe legger derfor vekt på at alle skal ha kunnskap om hygiene, kunne lage seg mat selv, sy på en knapp og kunne reparere tøyet sitt om det skulle bli ødelagt. 

På SOS-skolens syrom får både gutter og jenter opplæring i søm. De syr sin egen skoleuniform, forklær og enkle plagg som brødposer.  Jose (17) har teken på nål og tråd, og har planene klare om å livnære seg som skredder.

Klesvask og fotball for Juan

Barnebyen har vært i drift siden 2010,  og en av dem som har hatt et trygt hjem her i flere år er Juan (13). Han er glad i å gå på skolen, og han bruker mye av fritiden på fotball.

– Favorittspilleren min er Ronaldo, jeg liker spillestilen hans. Og så scorer han jo mange mål, smiler Juan før han plukker opp ballen og løper avgårde.

Juan synes også det er veldig fint å vokse opp med mange SOS-søsken rundt seg.

– Jeg liker å være sammen med søsknene mine. Det er fint å være mange, vi hjelper hverandre og SOS-moren vår med husarbeidet. Vi er med på både husvask og klesvask, og jeg er veldig glad i å stryke klær. Vi må alltid tørke av bordene før vi får se på TV.

Juan, 13 år