Gå til hovedinnhold

Siste nytt fra Huambo vår 2021

Fagforbundets barneby

2020 var et spesielt år også i Angola. I mars erklærte de angolanske myndighetene en unntakstilstand som strakk seg til januar 2021, på grunn av COVID-19-pandemien.

16. juni 2021

I løpet av denne perioden ble landet stengt ned, det ble innført portforbud, luft- og landegrenser ble stengt, det samme ble supermarkeder og skoler. 

Dette har hatt svært negativ innvirkning på alle områder i samfunnet, blant annet for økonomien. Flere store selskaper stengte fabrikkene, noe som førte til en økning i antall arbeidsledige. Det er nå registrert omkring 34% arbeidsledighet, noe som betyr at 1 av 2 unge ikke finner jobb. Devalueringen av valutaen er et annet stort problem som reduserer familienes kjøpekraft. Det er godt synlig at antall barn som bor på gaten har økt.   

Situasjonen med COVID-19 i Fagforbundets barneby

Det er fortsatt ingen smittede i barnebyens programmer. I mai 2021 har alle SOS-mødre og ansatte i barnebyen, på skolen og i barnehagen fått første dose med vaksine. Barnebyen har det siste året vært underlagt svært strenge helsetiltak. Det har blant annet betydd redusert bevegelsesfrihet for både barn og mødre i barnebyen. God informasjon om forebygging av smittsomme sykdommer og hvordan man kan beskytte seg var temaer som ble diskutert med SOS- mødre og ansatte, og senere spredt blant barn og unge. Helsetiltak inkluderte også jevnlig feber-screening og obligatorisk håndvask for besøkende. Det har vært noen utfordrende måneder både for barn, unge og mødre i barnebyen.  

Obligatorisk håndvask for barna i barnebyen. Foto: SOS-barnebyer
Obligatorisk håndvask for barna i barnebyen.

Men utfordringene med pandemien hindret ikke gjenforeninger av barn eller utvikling av ungdomsprogrammet. To barn som har bodd i barnebyen, på grunn av at deres omsorgsperson har hatt en lang fengselsstraff, kunne komme tilbake til sin biologiske mamma etter en COVID-19 benådning for visse innsatte. Barna har hele tiden hatt god kontakt med moren og det er nå også etablert god kontakt med den nye stefaren for å ivareta barna. 

COVID-19-prosjekt finansiert av Fagforbundets utviklingsfond  

Én av grunnene til at det ikke er noen tilfeller av COVID-19 i barnebyens programmer er COVID-19-prosjektet som Fagforbundet har finansiert. Dette har bidratt til at barn og voksne både i barnebyen og lokalsamfunnsprogrammet har fått en bedre og tryggere hverdag. Prosjektet hjalp ikke bare til å forhindre infeksjoner, men også dempe de sosioøkonomiske effektene av pandemien på barn og deres familier som deltar i familieprogrammet i lokalsamfunnet. 

To arbeidere jobber med å bygge en brønn. Foto: SOS-barnebyer
Det er boret og bygget 5 brønner som gir 10 000 mennesker tilgang på rent vann.

Prosjektmidlene har blant annet gått til å bore 5 brønner som gir 10 000 mennesker tilgang på rent vann og bedre muligheter til å vaske seg. Det er også bygget 73 latriner i lokalsamfunnet. Disse tiltakene er viktige i bekjempelsen av epidemien. Både boringen og byggeaktivitetene ble utført med frivillig deltakelse fra medlemmer av lokalsamfunnet. Familienes tilgang til vannanlegg ble også innledet med en bevissthetskampanje om COVID-19 og annen sykdomsforebygging og distribusjon av masker og såpe laget av deltagerne i familieprogrammet selv.  

Mange står og følger godt med når de får opplæring i såpeproduksjon. Foto: SOS-barnebyer
Opplæring i såpeproduksjon.

Tapte inntekter for sårbare familier 

Mange familier i lokalsamfunnet er avhengige av å få solgt jordbruksvarer på de uformelle markedene. Tørke og mangel på regn gjorde at avlingene ble dårlige og utkommet svært magert. Dette førte til at den økonomiske situasjonen for familiene i lokalsamfunnet ble utfordrende. Derfor ble store mengder soyabønner, tørr fisk og matolje distribuert til 235 familier som nødhjelp. I tillegg mottok 259 familier kontantoverføringer for å gjenopprette levebrødet da nedstengningen ble mindre streng. Gjennom COVID-19-prosjektet har familier fått opplæring i såpeproduksjon, sying av munnbind og baking, så de kan selge disse varere og få en sårt tiltrengt inntekt. Finansieringsstøtten, sammen med kurs og mikrokredittordningen for omsorgspersoner i familieprogrammet, har bidratt til at 59 familier nå klarer seg på egenhånd. 

Nytt liv for ungdommer fra barnebyen 

Når ungdommene begynner på High School flytter de ut av barnebyen og til leiligheter i Huambo sentrum, én for jentene og én for guttene. Til tross for utfordringer i forbindelse med koronapandemien, har planlagt flytting av 11 ungdommer blitt gjennomført. Ansvarlige for ungdomsprogrammet i barnebyen følger dem tett, men de får likevel god trening i å klare seg selv og denne bosituasjonen er en fin overgang til voksenlivet. Det er gledelig å se at jentene klarer seg like bra som guttene i ungdomshusene, på tross av kulturell skepsis til ungdomshus for jenter. 

Pedro vil bli både bilmekaniker og ingeniør 

Pedro, fra mor Albinas hus, er én av gutta som har flyttet. Han studerer samtidig som han jobber som bilmekanikerlærling. Han vil også studere til å bli ingeniør, det vil gi ham flere jobbmuligheter. 

- Jeg gleder meg til å flytte og tror det skal gå fint å bo sammen med de andre gutta fra barnebyen, sier han. - Husarbeidet skal vi klare og jeg liker å lage mat, så det skal nok gå bra, avslutter han.

Pedro har på seg hvit kortermet skjorte, og har et strålende smil. Foto: Turid Weisser
Pedro vil bli bilmekaniker og jobber nå som lærling.

Se filmen om Milla som skal bli spesialsykepleier 

Jentene som har flyttet, kommer fra fire ulike hus i barnebyen. En av dem er Milla, som studerer til å bli spesialsykepleier, men også har andre interesser. 

Milla studerer for å bli sykepleier. Hun har på seg munnbind og blå bluse.

Juanna vil bli førskolelærer  

Juana er 19 år. Hun har gått på yrkesopplæringskurs for å jobbe i barnehage. Da vi besøkte barnebyen høsten 2019, møtte vi henne i Troms-huset, der hun hadde laget maten vi fikk til lunsj. Hun forteller at hun jobber i barnehagen halve dagen fra 08.00 - 12.00, og resten av dagen går hun på skolen. Når hun er ferdig med skolen har hun lyst til å jobbe fulltid i barnehagen. Men, som mange andre av de unge i barnebyen, vil hun ha flere ben å stå på, og hun forteller at hun også tenker å starte en butikk der hun kan selge kaker. Hun har nemlig også tatt et yrkesopplæringskurs i baking

Juanna har på seg svart og hvit kjole, hun smiler bredt. Foto: Turid Weisser
Juanna har gått på yrkesopplæringskurs for å jobbe i barnehage.

Se filmen fra barnehagen og den herlige dansen:

Barna i barnehagen danser.

Baptist vil bli økonom  

Han er 19 år og vi møter han i mor Anitas hus høsten 2019. Han er en av ungdommene som flyttet ut av barnebyen til leiligheten høsten 2019. Han går på High School og lærer økonomi. Han forteller også at han har gått på engelskkurs og er allerede blitt veldig god. Han ønsker å lære seg engelsk enda bedre. Både han og SOS-broren hans Zeta fra mor Anitas hus gleder seg til å flytte til leiligheten med sine venner fra barnebyen. De mener at nå får de bruk for alt de har lært hos SOS-mor Anita. Blant annet skal de dele på å lage maten og vaske leiligheten - de har gått i god lære hos henne.   

Mor Anita og datteren. Foto: Turid Weisser

SOS-mor Anita gruer seg til de skal flytte ut  

Da vi møtte Anita høsten 2019 fortalte hun at hun gruet seg veldig til de to guttene skulle flytte ut av huset og var helt på gråten da vi snakket om det. Hun fortalte at de to guttene har bodd hos henne i 9 år, og hun føler at hun mister to barn. - Selv om de sier at de skal komme på besøk, er det ikke det samme som når de bor her, sier Anita. Høsten 2020 flyttet også en av de store jentene i huset hennes ut, sammen med fire andre jenter fra barnebyen.