Gå til hovedinnhold

Siste nytt fra Huambo

Fagforbundets SOS-barneby er under stadig utvikling, og i siste oppdatering kan dere lese om et nytt pilotprosjekt blant familiene og barnebyens respons til høstens tørke. Men først, bli bedre kjent med barna og familiene i Huambo i denne filmen fra september 2017:

27. november 2017

Utvikling av barnebyen

En av SOS-familiene planlegger nå flytting til et hus i nabolaget til barnebyen. Dette er en del av et pilotprosjekt som blir prøvd ut i flere barnebyer.

SOS-mor Rebeccas hus i Fagforbundets SOS-barneby i Huambo, Angola. Foto: Jan Tore Skjelbek
SOS-mor Rebeccas hus i Fagforbundets SOS-barneby i Huambo, Angola. Foto: Jan Tore Skjelbek

Den første familien som gjør dette i Huambo er Aust Agder / Telemarkshuset. Huset blir leid av SOS-barnebyer og SOS-familien får den samme oppfølgingen som før. Både SOS-mor Rebecca og barna gleder seg.

Når en SOS-familier flytter, leies huset ut til andre. På sikt er det i Huambo planer om å ha et hus som kan brukes til midlertidige omsorgsløsninger. Det vil si et beredskapshjem for barn som innen rimelig tid kan flytte tilbake til familien sin, eller som skal få et nytt hjem i en fosterfamilie. Å sørge for god og stabil familieomsorg for barn mens de venter på en langsiktig omsorgsløsning, er en god måte å utnytte SOS-barnebyers kompetanse og kapasitet på, og vil gi flere barn en trygg hverdag. Prosjektet blir grundig evaluert underveis.

Deler på vannet i Huambo

- Vann er liv, og det må vi dele på. Ordene kommer fra barnebyleder Pinto Vunge. For andre år på rad har barnebyen og landsbyene rundt lidd under den tøffe tørken som rammet provinsen. Barnebyen får selv tilkjørt vann, men under tørken som rammet lokalbefolkningen sterkt, ikke minst mangelen på drikke vann, delte barnebyen på det vannet de hadde. For barnebyleder Pinto var dette en selvfølge. - Vi må vise solidaritet. Vann er liv, og det må vi dele på.

I november kom regnet tilbake. Vannsituasjon ble normalisert og potetene er nå satt i jorda.

Barnebyen får tilkjørt vann, som de under tørken delte med resten av lokalbefolkningen.
Barnebyen får tilkjørt vann, som de under tørken delte med resten av lokalbefolkningen.
Barnebyleder Pinto sier det var en selvfølge å dele på det vannet som fantes.
Barnebyleder Pinto sier det var en selvfølge å dele på det vannet som fantes.