Gå til hovedinnhold

Siste nytt fra Huambo høsten 2020

28. september var det 10 år siden barnebyen vår ble åpnet! Det var planlagt feiringer i Huambo og her hjemme, men både feiring og årets reise ble avlyst på grunn av pandemien. Vi håper å få tatt det igjen når pandemien er over. I mellomtiden er det bare å gratulere og takke for Fagforbundets store og viktige engasjement i Huambo.  

20. november 2020

Siste nytt

Den siste måneden er det blitt rapportert om et titalls smittede i Huamboregionen, men ingen har blitt syke av koronaviruset i familiene i barnebyen eller familieprogrammet så langt.

I familieprogrammet i lokalsamfunnet jobber de fortsatt med å utbedre vann- og sanitærfasiliteter. Dette er viktig å få på plass med tanke på den pågående pandemien.

Skolen har åpnet igjen for klassene fra 6. trinn og oppover. Elevene fra 0-5. trinn må fortsatt være hjemme.  Også yrkesopplæringen har startet opp igjen, og undervisningen foregår i selve barnebyen.

Barnebyen har endelig fått elektrisitet

Endelig er barnebyen koblet på det offentlige strømnettet, noe vi har ventet på helt siden barnebyen ble åpnet i 2010. Dette vil gjøre hverdagen enklere for alle som bor og jobber der.  Nå trenger ikke lenger barnebyen å være fullstendig mørklagt klokken 22 om kvelden, og det  fører til bedre sikkerhet for familiene. For selve barnebyen betyr det også en stor reduksjon i utgifter til diesel til aggregatet. 

 

Barna på vei til skolen. Elektrisitetsmaster i bakgrunnen.
Elektrisitet til barnebyen gjør den både sikrere og de sparer penger.

Cambiote-skolen

Da vi besøkte Cambiote-skolen høsten 2019 møtte vi den nye rektoren Mesele. Han har vært ved skolen i sju år, både som lærer og i administrasjonen. Mesele har jobbet lenge under rektor Fabios ledelse , og ønsker å videreføre både verdiene og kvaliteten fra hans tid som leder

Mesele ny rektor ved Cambiote-skolen smiler bredt til kamerat. Foto: Turid Weisser
Mesele, ny rektor ved Cambiote-skolen.

Skolen har en god gjennomføringsprosent. Ved slutten av forrige skoleår klarte 80 prosent av elevene kravene til å bli flyttet et trinn opp. Det nasjonale tallet er 60 prosent.

Cambiote-skolen har, som alle skoler i Angola, vært stengt ned i mange måneder på grunn av koronapandemien. Nå er deler av skolen åpnet igjen, med strenge smitteverntiltak.

Skolen, som opprinnelig har kapasitet til 1 400, har nå 1751 elever, fordelt på 10 trinn. Det er 53 ansatte ved skolen. 44 av disse lønnes av myndighetene, de resterende, deriblant rektor, av SOS-barnebyer. Det offentlige dekker også alt av skolemateriell, og skolen er også en av dem i Angola som er plukket ut til å være med på et prosjekt med bruk av nettbrett i undervisningen.

Lærere ved Cambiote-skolen. Foto: Turid Weisser
Engasjerte Lærere ved Cambiote-skolen.

Prosjekt med lesebrett i undervisningen

Profuturo er et pilotprosjekt med lesebrett i skolen. Målet er å gi elevene en innføring i og tilgang til ny datateknologi. Prosjektet startet våren 2019 og skal pågå over tre år. Elevene i 4. og 5. trinn bruker nettbrett i undervisningen i matematikk, portugisisk, naturfag, geografi, historie og samfunnsfag. Lesebrettene skal kun brukes på skolen, og som en del av prosjektet måles det hvor ofte og på hvilken måte de brukes i undervisningen. Så langt er elevene veldig fornøyde.

Elevene sitter ved pultene sine i klasserommet og bruker lesebrett i undervisningen.
Profuturo er et pilotprosjekt med lesebrett i skolen. Målet er å gi elevene en innføring i og tilgang til ny datateknologi.

Dataundervisning

De færreste skolene i Angola har dataundervisning eller gir elevene tilgang til datamaskiner. Cambiote-skolen har lenge hatt eget datarom, men først de siste årene har det blitt utnyttet i undervisningen. Skolen har ansatt en egen datalærer, finansiert av SOS-barnebyer, og elevene i 6.-9. trinn får undervisning i dataprogrammer som office, exel og power point, i tillegg til at de lærer seg å bruke internett til å innhente informasjon og kunnskap. Dette gjør at de stiller sterkere når de skal ut på arbeidsmarkedet.

Skolen arrangerer også cyberkafé for ungdom fra lokalsamfunnet og elever fra andre skoler. I naborommet er det bibliotek som også kan benyttes.

- Alle bør få skolegang

Antonio (20) går på 9. trinn på Cambiote-skolen, i tillegg til yrkesopplæring i mekanikk. Høsten 2019 flyttet han for seg selv sammen med tre andre gutter barnebyen.

Antonio (20) går på 9. trinn på Cambiote-skolen, i tillegg til yrkesopplæring i mekanikk.
- Utdanning er veldig viktig for å bli selvstendig og for å få framtidsmuligheter, Antonio (20) som går på 9. trinn på Cambiote-skolen.

Antonio har planer om videre studier, ønsket er å bli lærer eller dataingeniør. Han har klare meninger om betydningen av utdanning til dagens unge i Angola.

- Utdanning er veldig viktig for å bli selvstendig og for å få framtidsmuligheter. I Angola har vi mange unge som ikke har mulighet til å gå på skole fordi familiene deres lever i fattigdom. Det må vi endre. Alle barn bør ha mulighet til skolegang.

Undervisningen ved Cambiote-skolen foregår både ute og inne. Foto: Turid Weisser
Undervisningen ved Cambiote-skolen foregår både ute og inne.

Betydningen av kjærlighet

I ti år har i Fagforbundets SOS-barneby spredd kjærlighet til de som mangler det. Hør hva kjærlighet betyr for barnebyleder Pinto Vunge, Victor, Ina, Elana og mange av andre av de barna som vokser opp i Fagforbundets barneby.

Barn fra barnebyen Huambo, Angola som smiler og vinker. Fagforbundets og SOS-barnebyers logo og teksten Ingen barn alene.

Podcast om barnebyen i Angola

Stein Guldbrandsen i Fagforbundet og Hans Emil Ratvik i SOS-barnebyer forteller. Begge to har fulgt barnebyen fra ide til første spadetak - 10 år med suksessdrift!
Hør podcasten på Youtube.