Gå til hovedinnhold

Ti års solidaritet for barna

Fagforbundets SOS-barneby har gitt barn gode oppvekst- og utviklingsmuligheter i ti år.

28.september 2010 åpnet Fagforbundets SOS-barneby i Huambo i Angola.

- Å være bidragsyter til Fagforbundets SOS-barneby nytter. Her gis det omsorg til barn som må flytte fra familien. Her settes det i gang enkle, men så utrolig viktige tiltak i lokalsamfunnet. Et tak og en dør til huset. Litt ekstra mat så ungene ikke sulter. Så er kommer ungene på skolen. Mødrene kan starte å jobbe. Etter hvert er de selvgående og barna på vei mot utdanning og jobb. Dette er hjelp på mikronivå som hjelper den enkelte, men som også er avgjørende for gjenoppbyggingen av et land etter 40 år med krig, sier Lasse Kristiansen, barnebykontakt i Fagforbundet etter et besøk i barnebyen i 2018.

Gir omsorg og skolegang

Fagforbundet finansierte byggingen og har siden driftet barnebyen. I tillegg til 12 familiehus og en leilighet hvor 102 barn bor får god omsorg og en trygg oppvekst i en fosterfamilie, støtter barnebyens familieprogram i dag 1200 barn og omsorgspersoner i familier i lokalsamfunnet – slik at barna kan få stabil omsorg i sin egen familie.

SOS-barnebyer drifter en barnehage med 100 barn og en skole med til sammen 1 850 barn, og Fagforbundet støtter også en lokal skole i Huambo. I alt får langt over 2 000 barn en bedre hverdag og muligheten til å bli ressurssterke voksne som kan bidra til utvikling for samfunnet de lever i, takket være Fagforbundets langsiktige engasjement.

Engasjerte elever på Cambiote-skolen tilknyttet Fagforbundets SOS-barneby i Huambo. Foto: Ingunn Eriksen
Engasjerte elever på Cambiote-skolen tilknyttet Fagforbundets SOS-barneby i Huambo.
Skolen. Foto: Turid Weisser
Det er 1850 barn i skolen.
Syundervisning for både jenter og gutter. Foto: Turid Weisser
Syundervisning for både jenter og gutter.

Viktig samarbeidspartner

Å sikre barn omsorg slik at de får vokse opp med god tilknytning og tilhørighet, utbytte av skolegang og god helse, er et langsiktig arbeid. Siden starten på samarbeidet har Fagforbundets medlemmer, ansatte og venner samlet inn over 95 millioner kroner. For SOS-barnebyer er det av svært stor betydning å ha samarbeidspartnere som så tydelig tar ansvar for at ingen barn skal vokse opp alene.

Felleskap og samhold

Både Fagforbundet og SOS-barnebyer har tro på at møter mellom mennesker og utveksling av tanker og ideer, skaper samhold og bidrar til utvikling for mennesker og samfunn. I tillegg til å bidra økonomisk har også flere av Fagforbundets medlemmer og ansatte besøkt barnebyen.

Gjennom engasjement og tett oppfølging av de ulike programmene i Huambo, synliggjør Fagforbundet sin omtanke for barn og familier som har en vanskelig livssituasjon, og bidrar til solidaritet og en fellesskapsfølelse på tvers av landegrenser.

Fagforbundets Stein Guldbrandsen på besøk i barnebyen. Foto: Turid Weisser
Fagforbundets Stein Guldbrandsen på besøk i barnebyen.

Les mer om resultatene av det fantastiske arbeidet Fagforbundet har bidratt til: