Gå til hovedinnhold

Intensivkurs i yrkesopplæring

Arbeidsledigheten i Angola er høy, og opplæring i praktiske yrker det er behov for i lokalsamfunnet, er en god måte å sikre familier i en vanskelig situasjon stabil inntekt.

25. september 2020

Arbeidsledigheten i Angola er høy, og opplæring i praktiske yrker det er behov for i lokalsamfunnet. Yrkesopplæring er derfor en god måte å sikre familier i en vanskelig situasjon stabil inntekt.

I samarbeid med myndighetene har SOS-barnebyer i Huambo etablert flere intensivkurs som gir grunnleggende opplæring innen flere yrkesretninger. Elevene er ungdom fra SOS-barnebyers omsorgsprogrammer og voksne med omsorgsansvar fra lokalsamfunnet.

Etter gjennomført yrkesopplæringskurs får elevene en ukes opplæring i entreprenørskap og hvordan starte sin egen lille bedrift. Flere av ungdommene kombinerer yrkesopplæringen med undervisning på skolen.

Gir mennesker muligheten til å skape endringene selv

Valentina viser oss sitt nye jordbruksland. Foto Turid Weisser
Valentina viser oss sitt nye jordbruksland.

Valentina (46) har vært med i familieprogrammet i lokalsamfunnet i ett år. Hun har fem barn, tre jenter og to gutter. De tre eldste går nå på yrkesopplæring. 

Levde under svært vanskelige forhold

Før de ble med i familieprogrammet, var situasjonen for familien svært vanskelig. Valentina hadde ingen mulighet til å skaffe nok inntekt til å forsørge barna. Ingen av dem fikk nok å spise, barna gikk ikke på skolen, huset de bodde i var ødelagt og taket lakk.

Hjelp til selvhjelp

SOS-barnebyer sørget for familien fikk mat og andre nødvendigheter og dekket skolepenger for barna slik at de kom seg på skolen. Valentina fikk et stykke land til dyrking av mat. Hun fikk opplæring gjennom jordbruksprogrammet, og nå dyrker hun poteter, mais, bønner og tomater. Hun regner med å få til eget forbruk nå til å begynne med, og håper også at hun etter hvert får et overskudd hun kan selge på markedet og på den måten tjene penger. Hun deltar også på lese- og skriveopplæring i regi av SOS-barnebyer.

Valentina og barna bor nå midlertidig i søsterens hus, mens de venter på å få reparert det gamle huset. Et viktig prinsipp i familieprogrammets tiltak er å styrke de voksne slik at de selv klarer å skape de endringene som trengs for å bedre familiens livssituasjon. Valentina skal få hjelp av familien sin til å mure det nye huset, mens familieprogrammet kan være behjelpelig med å finansiere nytt tak.