Gå til hovedinnhold

- Angola trenger sterke barn

Håvard Hoksnes, tidligere ministerråd ved den norske ambassaden i Luanda i Angola, besøkte SOS-barnebyen i 2018. Han er svært positivt til SOS-barnebyers arbeid og synes det var spesielt interessant med det nære samarbeidet SOS-barnebyer har med lokale myndigheter.

25. september 2020

Han la også vekt på at SOS-barnebyer spiller en viktig rolle i utvikling av utdanningssystemet, fordi det høye nivået på Cambioteskolen barnebyen driver vil heve det pedagogiske nivået også i de den offentlige skolen.

Viktig innsats rettet mot familier som sliter

Samtid var Hoksnes klar på at Angola fremdeles har et stykke igjen når det gjelder barneomsorg generelt i landet. Mange familier lever under svært vanskelige kår, og spesielt er livssituasjonen for alenemødre og deres familie utfordrende. SOS-barnebyers familieprogram gjør en viktig innsats rettet mot alenemødre og andre familier som sliter. Familiene får tilgang på ressurser som også kan komme storfamilien til del, og på denne måten har familieprogrammet innvirkning utover hver enkelt familie og videre ut i lokalsamfunnet.

– Barna er framtiden. Det er de som skal bygge landet, så dette er viktig, sier Håvard Hoksnes.

Se intervjuet med Håvard Hoksnes fra 2018:

Håvard Hoksnes