Gå til hovedinnhold

Behovet for nødhjelp i Ukraina øker for hver eneste dag

Behovet for nødhjelp i Ukraina øker for hver eneste dag. Konsekvensene av krigen gjør at det også vil være stort behov for støtte til barn og familier i årene fremover. SOS-barnebyer planlegger nå for både en akutt og en langsiktig opptrapping i Ukraina og nabolandene.

23. mars 2022

Åtte år med konflikt har hatt store negative konsekvenser for barns livssituasjon flere steder i landet. Siden slutten av februar har situasjonen blitt dramatisk forverret, med boliger, skoler, barnevernsinstitusjoner og sykehus under konstante angrep.

Situasjonen nå:

 • 12,5 millioner mennesker trenger humanitær hjelp.
 • 3 millioner barn har akutt behov for humanitær hjelp.
 • 3 millioner mennesker er på flukt, av dem 1 million barn.
 • 2 millioner mennesker er internt fordrevne.
 • 5,7 millioner elever kan ikke gå på skolen.
 • 500 000 spebarn (2-23 måneder gamle), 2 millioner barn under fem år samt gravide og mødre som ammer trenger ernæringssupplement.

Åtte år med konflikt har hatt store negative konsekvenser for barns livssituasjon flere steder i landet. Siden slutten av februar har situasjonen blitt dramatisk forverret, med boliger, skoler, barnevernsinstitusjoner og sykehus under konstante angrep.

Trenger livreddende hjelp

Sivil infrastruktur som vanntilførsel, renovasjon, transport, telekommunikasjon, sosial- og helsehjelp, skoler, elektrisitet, sykehus, banker osv. er ødelagt eller har brutt sammen. Over 12 millioner mennesker, blant dem 3 millioner barn, trenger mat, vann og tilgang til transport, sanitære og hygieniske fasiliteter, medisiner og akutt legehjelp.

Enda verre for barn på institusjon

Ukraina er blant landene i Europa med flest barnevernsinstitusjoner og 1,3 prosent av landets barn bor på en eller annen form for institusjon. Mange av dem ligger i områder hvor evakuering er svært vanskelig, og barna rammes hardt av mangel på omsorg, mat og oppvarming.

Illustrasjonsfoto: Katerina Ilievska
Illustrasjonsfoto

Millioner på flukt

Så langt er en million barn på flukt. 30-40 prosent av dem som krysser grensene til Ukrainas naboland er barn under 14 år. De har allerede blitt separert fra fedre og storebrødre, og barn på flukt har en stor risiko for å miste omsorg fra foreldre, bli utsatt for vold, utnyttelse og menneskesmugling.

Beskyttelse og omsorg

SOS-barnebyer internasjonalt trapper opp nødhjelpen gjennom allerede eksisterende programmer, både i Ukraina og nabolandene. Tiltak som sikrer barns beskyttelse og omsorg er SOS-barnebyers hovedprioritet.

Forebygge at barn blir overlatt til seg selv

Vi har fokus på å støtte familier og forebygge at d splittes og at barn blir overlatt til seg selv, både i Ukraina, og i transitt- og mottaksland hvor vi har programmer. Tiltakene inkluderer:

 • Sikre at familier har tilgang på mat, husly og nødvendige basisvarer som hygieniske artikler.
 • Sikre tilgang til helse- og skoletilbud.
 • Juridisk hjelp
 • Støtte til sysselsetting og inntekt.
 • Mental helse og psykososial støtte
 • Foreldreveiledning

Omsorg til barn som er alene

Sikre trygge og stabile familieforhold for barn og unge i krise og barn som uten foreldreomsorg, gjennom å legge til rette for eller tilby (midlertidig) alternative omsorgsløsninger. Disse må baseres på hva som er til det beste for hvert enkelt barn, og så langt som mulig familiebasert. Tiltakene inkluderer:

 • Etablere familiehjem for små grupper av barn.
 • Legge til rette for at utvidet familie kan være fosterhjem.
 • Etablere fosterfamilier.
 • Midlertidig omsorg i et av SOS-barnebyers omsorgsprogrammer.
 • Støtte til gjenforening og reintegrering.

I tillegg jobber SOS-barnebyer sammen med myndigheter for å sikre beskyttelse for barn i alternativ omsorg. Det er også et behov nå og ikke minst på lengre sikt, å øke innsatsen for å støtte og styrke familier, slik at de har muligheten til å ta seg godt av barna sine.

Støtten fortsetter

SOS-barnebyers nødhjelp fortsetter så lenge det er behov. Etter hvert som nødhjelpstiltak kan fases ut, vil de bli erstattet av andre langsiktige programmer som støtter familier slik at de kan ivareta barna sine og fosterfamilier.

Nødhjelpsarbeidet så langt:

 • 8 050 barn og voksne har fått direkte humanitær hjelp.
 • Omsorgsløsninger eller humanitær hjelp til 791 barn og voksne på flukt i naboland.
 • Tilgang til mat og andre basisvarer til 500 internt fordrevne fosterfamilier.
 • Økonomisk støtte, samt mat og andre basisvarer til 2 000 familier med barn og fosterfamilier som ikke er evakuert/har flyktet.
 • Hjelp underveis til 300 barn som flyktet alene uten voksne – i samarbeid med partnere.
 • Hjelp underveis til 1 500 barn fra institusjoner på flukt – i samarbeid med partnere.
 • Mat og andre basisvarer, hygieniske artikler, sanitære fasiliteter og husly til 60 000 barn og voksne, i samarbeid med to lokale organisasjoner.