Stolthet og engasjement blant ansatte

En gjeng med smilende barn i Laos som strekker hendene i været. Foto: Agnete Schlichtkrull

Aktivering av ansatte

Vi vet at en viktig del av samfunnsansvaret en bedrift eller organisasjon foretar seg, i tillegg til det å bidra til en mer bærekraftig verden, handler mye om de ansatte. Deres engasjement, motivasjon og stolthet rettet mot sin arbeidsgiver henger ofte tett sammen med hvordan bedriften er med å støtte viktige saker som i det store bildet bidrar til en bedre verden.

En viktig del av det handler også om å bygge opp under en fellesskapsfølelse, og det å være sammen om et mål basert på felles verdier. Det kan i mange tilfeller innebære å vite at man er med på noe større (og viktigere), som bidrar til en mer sosialt bærekraftig verden.

Som bedriftsfadder av SOS-barnebyer er dere med på å gi barn og unge en trygg oppvekst – barn som ellers hadde mistet omsorgen fra sine foreldre eller andre trygge omsorgspersoner. Barn som ellers ville endt opp alene.

Intern aktivering av ansatte

For å gjøre deres ansatte oppmerksomme på, og involverte i, deres støtte til SOS-barnebyer og det arbeidet vi gjør med å sikre omsorg for barn, bør dere bevisst gå inn for å aktivere de ansatte.

Vi har derfor delt noen eksempler på enkle aktiviteter dere kan gjøre sammen som bedrift, for å skape oppmerksomhet rundt samfunnsansvaret deres internt – og, om ønskelig, eksternt.

Eksempler på aktiviteter:

  1. Løp/stafett blant ansatte for å samle inn penger
  2. Idrettsturneringer hvor inntekten går til SOS-barnebyer
  3. Julegaver til ansatte går til SOS-barnebyer
  4. Interne auksjoner hvor inntekten går til SOS-barnebyer
  5. «Lunsj med mening» – deling av hva bidraget går til og hvordan vi sammen gjør en forskjell for de barna og familiene som tenger det aller mest.

Spørsmål om bedriftsfadderskap og aktivering av ansatte? Ta kontakt.