Materiell til barnehager

SOS-barnebyers Solsikkemateriell er utviklet i samarbeid med erfarne pedagoger, og tilrettelagt for at barnehagene kan ivareta rammeplanens føringer for det pedagogiske arbeidet.

Solsikkemateriell er variert, spennende og ikke minst gøyalt og lærerikt å ta i bruk for både barn og voksne. Det bidrar også til at det blir lettere for barnehagene å jobbe med grunnleggende verdier som fellesskap, solidaritet, toleranse og medvirkning.

Digital tilgang til mye av materiellet gjør det raskt og enkelt å ta i bruk. Blant annet har vi utviklet appen "Solsikkebarna" for at barna selv kan tilegne seg materiellet på egne premisser. Bruk av appen vil kunne inngå som en del av barnehagens digitale læringsmiljø. 

Solsikkemateriellet er tredelt:

 • Grunnmateriell med Karsten og Petra og barns rettigheter
 • Temamateriell som knyttes opp mot Solsikkeaksjonen og fornyes hvert andre år*
 • Appen "Solsikkebarna". Appen er gratis og kan lastes ned fra App store (iPhone og iPad) og Google play (Androide enheter)

* I temamateriellet for 2020/2021 møter vi barn fra Vietnam og vi tar opp temaer som barns rettigheter, familie og  vennskap.

Bestill solsikkemateriell her:Grunnmateriell 

 • Film med Karsten og Petra om barns rettigheter
 • Karsten- og Petraboken: "Alle barn har rett til…" i A3-format
 • Fem refleksjonskort om barns rettigheter i A3-format
 • PowerPoint-presentasjon med bilder som illustrerer hver rettighet
 • Inspirasjonshefte til personalet

 

Temamateriell

Temamateriellet fornyes hvert andre år og nytt materiell for 2020/2021 lanseres våren 2020.

 • Filmer der dere blir kjent med barn i Vietnam og deres hverdag.
 • Refleksjonskort i A3 tilknyttet temaer som filmene tar opp. Stikkord: Barns rettigheter, familie og vennskap
 • PowerPoint-presentasjon om SOS-barnebyers arbeid i Vietnam
 • Tips til Solsikkekostymer og Solsikkemat
 • Inspirasjonshefte til personalet