Gå til hovedinnhold

Materiell til barnehager

Utviklet i samarbeid med erfarne barnehagelærere.

Barnehagemateriellet bidrar inn i arbeidet med grunnleggende verdier som fellesskap, solidaritet, toleranse og medvirkning.

Barnehagemateriellet er tredelt:

 • Grunnmateriell med Karsten og Petra (film), samt Detektiv Dorothea.  
 • Temamateriell som fornyes jevnlig. 
 • Fagmateriell til personalet bestående av artikler, webinar og filmer

I grunnmateriellet lærer dere om barns rettigheter. Her får dere en film med Karsten og Petra som har forenklet FNs barnekoknvensjon, slik at også de minste kan forstå. Det følger med refleksjonskort til hver rettighet. Dere får også historien om Detektiv Dorothea og det mystiske frøet som sier mye om hva som må til for at  barn (og blomster) skal vokse seg seg store og sterke. 

I temamateriellet for 2022/2023 møter vi barn fra Bosnia og tar opp temaer som inkludering, vennskap og det å tørre å gjøre noe man er litt redd for.

I fagmateriellet kan du gjennom artikler, filmer og webinar blant annet lære mer om oppvekstreformen, hvordan møte barn på flukt, og hva du skal gjøre når du er bekymret for et barn. 

Digital tilgang til mye av materiellet gjør det raskt og enkelt å ta i bruk. 

 

 

Bestill solsikkemateriell her:




Grunnmateriell 

 • Film med Karsten og Petra om barns rettigheter
 • Fem refleksjonskort om barns rettigheter i A3-format
 • PowerPoint-presentasjon med bilder som illustrerer hver rettighet
 • Detektiv Dorothea og det mystiske frøet. Bok i A3 format som passer godt i samlingsstund
 • Inspirasjonshefte til personalet

 

Temamateriell

Temamateriellet fornyes hvert andre år og materiellet for 2022/2023 består av: 

 • Tre filmer der dere blir kjent med barn i Bosnia
 • Refleksjonskort i A3 tilknyttet temaer som filmene tar opp. Stikkord: Inkludering, familie og vennskap
 • Inspirasjonshefte til personalet

 

Fagmateriell

Alt fagmateriellet er digitalt og link til dette og alt øvrig digitalt materiell sendes automatisk ved innsending av dette skjemaet.