Karsten og Petra støtter Solsikkeaksjonen!

Materiell til barnehager

SOS-barnebyers Solsikkemateriell er utviklet i samarbeid med erfarne pedagoger, og tilrettelagt for at barnehagene kan ivareta rammeplanens føringer for det pedagogiske arbeidet.

Solsikkemateriell er variert, spennende og ikke minst gøyalt og lærerikt å ta i bruk for både barn og voksne. Det bidrar også til at det blir lettere for barnehagene å jobbe med grunnleggende verdier som fellesskap, solidaritet, toleranse og medvirkning.

Digital tilgang til mye av materiellet gjør det raskt og enkelt å ta i bruk. Blant annet har vi utviklet appen "Solsikkebarna" for at barna selv kan tilegne seg materiellet på egne premisser. Bruk av appen vil kunne inngå som en del av barnehagens digitale læringsmiljø. 

Solsikkemateriellet er todelt:

 • Grunnmateriell med Karsten og Petra og barns rettigheter
 • Temamateriell som knyttes opp mot Solsikkeaksjonen og fornyes hvert andre år*

 I temamamateriellet for 2018/2019 møter vi barn fra Colombia og vi tar opp temaer som mestring, omsorg og familie.

Bestill solsikkemateriell her:
Grunnmateriell

 • Film med Karsten og Petra om barns rettigheter
 • Karsten- og Petraboken: "Alle barn har rett til…" i A3-format
 • Fem refleksjonskort om barns rettigheter i A3-format
 • PowerPoint-presentasjon med bilder som illustrerer hver rettighet
 • Inspirasjonshefte til personalet
 • 6 stk temaplakater til dekorasjon

Temamateriell

 • Filmer der dere blir kjent med barn i Colombia og deres hverdag.
 • Refleksjonskort i A3 tilknyttet temaer som filmene tar opp. Stikkord: Mestring, familie, omsorg
 • PowerPoint-presentasjon om SOS-barnebyers arbeid i Colombia
 • Tips til Solsikkekostymer og Solsikkemat
 • Inspirasjonshefte til personalet

I temamamateriellet for 2018/2019 møter vi barn fra Colombia og vi tar opp temaer som mestring, omsorg og familie.