Gå til hovedinnhold

- Næringslivet er avgjørende for utvikling i verden

Victor Norman

Den mest samfunnsnyttige investeringen er å gi barn en god oppvekst. Samtidig skal samfunnsansvar være lønnsomt for bedriften. Flere av SOS-barnebyers næringslivspartnere opplever at disse to målene går hånd-i-hånd.

Victor Norman er ikke i tvil om at prioritering av barns omsorgssituasjon er nødvendig for å oppnå utvikling for alle. Foto: SOS-barnebyer

– Vi vet at det er en nær sammenheng mellom barndommen og hvordan man fungerer i voksenlivet. Derfor er en oppvekst med stabil omsorg verdifullt ikke bare for hvert enkelt barn, men også for samfunnet de blir en del av som voksne, sier Victor Norman.

Den nylig avgåtte professoren i samfunnsøkonomi ved Norges handelshøyskole er ikke i tvil om at prioritering av barns omsorgssituasjon er nødvendig for å oppnå utvikling for alle.

– Ta ansvar utover bunnlinja

Både i Norge og globalt anmodes næringslivet om å bidra til en slik utvikling. Victor Norman, som også er rådsmedlem i SOS-barnebyer, oppfordrer næringslivet til å investere i tiltak som bedrer livene til barn og unge som er aller verst stilt. Og selv om samfunnsansvar også kan være gunstig for bedriften, mener professoren at det ligger i ordet å gjøre noe som ikke bare kan leses direkte ut av regnskapene.

– Med samfunnsansvar skal man ta ansvar utover bunnlinjen. Barn som lever under marginaliserte forhold i land med stor fattigdom, trenger gode støttespillere. Og spesielt internasjonale selskap bør ta et skikkelig ansvar for dem som lever på bunnen i landene der de driver forretning. Å bidra til at barn har en familie som kan dekke deres behov og sørge for at de får skolegang, dét er samfunnsansvar. Etikk handler ikke bare om det man ikke gjør, men også om det man gjør, sier Victor Norman.

Bærekraftsmålene en gylden mulighet

Å oppnå utvikling for alle er nettopp ambisjonen bak FNs bærekraftsmål. Under mottoet Leave no one behind skal myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn mobilisere sammen for å bekjempe fattigdom og ulikheter innen 2030. Det krever nye og sterke partnerskap. SOS-barnebyer opplever at næringslivet ser til bærekraftmålene når de skal forme sitt samfunnsansvar.

– De nye målene innebærer en gylden mulighet til å ta et ansvar som virkelig gir målbare resultater. Gjennom jobbskaping og økonomisk vekst er næringslivet en sterk bidragsyter til fattigdomsbekjempelse. I tillegg er bedrifter viktige partnere for å gjennomføre andre utviklingstiltak, sier Elisabeth Rytterager, rådgiver for næringsliv og samfunnsansvar i SOS-barnebyer.

– Hvert 10. barn i verden lever uten eller står i fare for å miste omsorgen fra voksne. Når vi vet at mange av disse barna faller utenfor og ikke inkluderes i tiltak som skal sørge for utvikling, er omsorgsløshet et alvorlig hinder for å nå bærekraftsmålene. Ved å gi barn en trygg barndom og bedre forutsetninger, kan vi som mennesker og virksomheter påvirke hva slags samfunn vi får i fremtiden, påpeker Rytterager.

De nye bærekraftsmålene innebærer en gylden mulighet til å ta et ansvar som virkelig gir målbare resultater.

Elisabeth Rytterager
Vi vet at stabil omsorg er nødvendig for at barn skal få tilgang til og nytte av skolegangen, sier Victor Norman. Foto: Claire Ladavicius

- Vi vet at stabil omsorg er nødvendig for at barn skal få tilgang til og nytte av skolegangen. Foto: Claire Ladavicius

– Hjelper ikke bare å bygge skoler

Et av bærekraftsmålene som er nært knyttet til SOS-barnebyers arbeid er skolegang til alle. Victor Norman skrev doktoravhandlingen sin om nettopp det samfunnsøkonomisk lønnsomme i å investere i utdanning. Han viser til at nesten alle land som har opplevd en jevn vekst og utvikling, har sørget for skolegang til det brede lag av befolkningen.

– Det hjelper ikke bare å bygge skoler, vi må sørge for at barna kommer til skolen og blir der. Vi vet at stabil omsorg er nødvendig for at barn skal få tilgang til og nytte av skolegangen. Å sørge for god omsorg til barn, er derfor den beste samfunnsøkonomiske investeringen vi kan foreta. Det er en langsiktig investering, men en vi må være villige til å ta. For alternativet er at barn og samfunn blir sittende fast i hengemyra, slår Norman fast.

Tidlig innsats avgjørende

Norman er ikke den eneste økonomen som påpeker sammenhengen mellom omsorg og utbytte av skolegang. Nobelprisvinner i økonomi, professor James Heckman, har bevist hvordan tidlig innsats for barn fra utsatte familier er lønnsomt, fordi det skaper kompetent, produktiv og verdifull arbeidskraft. Å sørge for god menneskelig utvikling i barneårene, kan gi en samfunnsøkonomisk avkastning på opptil 13 prosent per barn per år, ifølge Heckman. Et økonomisk resonnement Victor Norman nikker anerkjennende til. At ikke myndighetene ser sammenhengen og prioriterer tiltak for utsatte barn i alle land, er for ham uforståelig.

– Alle arter i dyreriket prioriterer beskyttelse og omsorg for avkommet foran alt annet, fordi den beste måten å føre genene videre på er å investere i ungene. Det er så selvsagt. Kanskje er det det som er problemet, påpeker Norman.

Å sørge for god omsorg til barn, er den beste samfunnsøkonomiske
investeringen vi kan foreta.

Victor Norman, professor

Engasjert næringsliv

Samtidig som SOS-barnebyer har etterlyst politisk prioritering av de aller mest utsatte barna, har norsk næringsliv og organisasjoner lenge støttet satsingen på nettopp denne målgruppen. Slik bidrar norske ledere, ansatte og medlemmer til at titusenvis av barn får en oppvekst med omsorg, skolegang og helsetilbud. I 2016 kunne SKAGEN Fondene markere ti år med engasjement for barn og utvikling gjennom SOS-barnebyer. Grieg Foundation bidrar til at gutter og jenter over hele verden får like muligheter til utdanning. OBOS har blant annet finansiert en barneby, mens Mars Nordics sørger for viktig opplæring om tannhygiene til titusenvis av barn. Felles for alle samarbeidspartnere er et ønske om å bidra til å skape varig endring og en vilje til å investere i å oppnå det. 
 

En oppvekst med stabil omsorg er verdifullt ikke bare for hvert enkelt barn, men også for samfunnet de blir en del av som voksne. Foto: Katerina Ilievska

En oppvekst med stabil omsorg er verdifullt ikke bare for hvert enkelt barn, men også for samfunnet de blir en del av som voksne. Foto: Katerina Ilievska

Lønnsomt på flere plan

Selv om Victor Norman mener at norske bedrifter bør ta samfunnsansvar uavhengig av hva som gir pluss i regnskapet, er han ikke i tvil om at en slik innsats også vil være lønnsom for bedriften - på flere plan.

– For en bedrift som vil bidra til utdanning og opplæring av fremtidig arbeidsstokk, vil det være en lønnsom investering å støtte opp om stabil omsorg for barn. Dessuten er det klart at gode normsett er lønnsomt for en bedrift både overfor ansatte og kunder. Det gjør noe med bedriftskulturen og selvbildet til bedriften. Og det kan bidra positivt til hvordan bedriften oppfattes som merkevare, avslutter Victor Norman.

 

SOS-barnebyers hovedsamarbeidspartnere 2016:

 • Aktiv Eiendomsmegling
 • Höegh Autoliners
 • Mars Nordics (tidl. Wrigley)
 • MøllerGruppen
 • NSB
 • OBOS
 • SKAGEN Fondene
 • Ulstein Group

Hovedbidragsytere 2016

 • Fagforbundet
 • Grieg Foundation
 • Norad
 • Stiftelsen Balder

Les om hvorfor Ulstein Group og Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med SOS-barnebyer

 

Artikkelen du har lest nå er hentet fra vår årsrapport for 2016. Du finner flere saker her.

Last ned årsrapporten i pdf-format her.