Gå til hovedinnhold

26. april 2017

Kristin Kabbe, Leder for Marked og Kommunikasjon i Aktiv Eiendomsmegling

Navn: Kristin Kabbe
Selskap: Aktiv Eiendomsmegling
Stilling: Leder for Marked og Kommunikasjon

– Vi jobber med folks hjem hver dag og synes det er naturlig å engasjere oss sammen med SOS-barnebyer og bidra til å gi flere barn et trygt og godt hjem, sier Kristin Kabbe.

– I tillegg til den belønningen det er å vite at vi bidrar til å gi flere barn et trygt og godt hjem, viser målinger at både våre medarbeidere, og kunder opplever samarbeidet svært positivt og relevant.

Av alt Aktiv Eiendomsmegling gjorde i sosiale medier i 2016, både av ubetalt og betalt plassering, var det kampanjen om samarbeidet med SOS-barnebyer som skapte mest oppmerksomhet og engasjement. – Dette er et samarbeid som appellerer både til hodet og hjertet, sier Kabbe.

Torild Bugge, HR-direktør i Ulstein Group

Navn: Torild Bugge
Selskap: Ulstein Group
Stilling: HR-direktør

- Å sikre at barn vokser opp med god omsorg, er helt fundamentalt for å nå bærekraftsmålene. Derfor støtter vi SOS-barnebyers familieprogram i Angola, sier Torild Bugge.

Som medlem av FN Global Compact skal Ulstein Group blant annet fremme aktiviteter og partnerskap som bidrar til FNs mål om å skape en bærekraftig utvikling. Ifølge Torild Bugge er det naturlig å bruke samarbeidet med SOS-barnebyer i dette arbeidet.

- Ambisjonen om å sikre kvalitativt god utdanning til alle, samt likestilling mellom kjønnene, er noe vi deler med SOS-barnebyer. I Angola får barn fra marginaliserte familier fødselsattest, stabil omsorg, trygge sanitærforhold og ikke minst oppfylt retten til skolegang og helsetjenester.


Les mer om hvorfor det er lønnsomt å å investere i tiltak som bedrer livene til barn og unge 

Artikkelen du har lest nå er hentet fra vår årsrapport for 2016.
Du finner flere saker her.

Last ned årsrapporten i pdf-format her