Gå til hovedinnhold

SOS-barnebyer sitt arbeid med åpenhetsloven

10. juni 2021 ble Åpenhetsloven ble vedtatt i Stortinget. Loven setter strengere krav til virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den krever at større virksomheter gjør aktsomhetsvurderinger knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold, offentliggjør en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene og besvarer informasjonskrav fra allmennheten. 

SOS-barnebyer Norge har igangsatt arbeidet med å utvikle en policy på hvordan organisasjonen skal svare ut de kravene loven stiller. Videre vil det bli gjennomført en risikovurdering av våre største leverandører og utarbeidet prosesser som sikrer at risikovurderingen gjennomføres når nye avtaler inngås.

Etter hvert vil det komme oppdatert informasjon om arbeidet vårt, som vil kunne følges på denne siden.