Gå til hovedinnhold

Stolthet og engasjement blant ansatte

Vi vet at en viktig del av samfunnsansvaret en bedrift eller organisasjon foretar seg, i tillegg til det å bidra til en mer bærekraftig verden, handler mye om de ansatte. Deres engasjement, motivasjon og stolthet rettet mot sin arbeidsgiver henger ofte tett sammen med hvordan bedriften er med å støtte viktige saker som i det store bildet bidrar til en bedre verden.

En viktig del av det handler også om å bygge opp under en fellesskapsfølelse, og det å være sammen om et mål basert på felles verdier. Det kan i mange tilfeller innebære å vite at man er med på noe større (og viktigere), som bidrar til en mer sosialt bærekraftig verden.

Som bedriftsfadder av SOS-barnebyer er dere med på å gi barn og unge en trygg oppvekst – barn som ellers hadde mistet omsorgen fra sine foreldre eller andre trygge omsorgspersoner. Barn som ellers ville endt opp alene.

For at dine ansatte skal bli oppmerksomme på dere støtter SOS-barnebyer og det arbeidet vi gjør med å sikre omsorg for barn, har vi delt noen eksempler på enkle aktiviteter som dere kan gjøre sammen som bedrift for å skape oppmerksomhet rundt samfunnsansvaret deres.

Eksempler på aktiviteter:

  1. Løp/stafett blant ansatte for å samle inn penger
  2. Idrettsturneringer hvor inntekten går til SOS-barnebyer
  3. Julegaver til ansatte går til SOS-barnebyer
  4. Interne auksjoner hvor inntekten går til SOS-barnebyer
  5. «Lunsj med mening»

Materiell vi kan tilby for enkel synliggjøring av bedriftsfadderskapet:

  • Diplom
  • LinkedIn-banner (til bedriften selv eller ansatte i organisasjonen)
  • Ferdig utkast til først post med SOS sin logo og bedriftsfadderens logo sammen i et 4:5 format til posting på sosiale medier
  • Kvartalsvise nyhetsbrev om arbeidet dere bidrar til (som kan deles med de ansatte)