Gå til hovedinnhold

Gradvis skapes en ny fremtid

Malawi

Yonas har mistet begge foreldrene sine. Tidligere var han så sulten at han ofte ikke klarte å gå på skolen. Nå rykker fremtiden nærmere.

– Jeg vil bli lege og gi folk medisiner og hjelpe dem, slik at de ikke dør, sier Yonas. 

Han bor i en liten bygd i Malawi sammen med fire søsken. Siden moren døde i 2006 og faren i 2014 har de vært alene. Søsknene har overlevd på eldstebrorens strøjobber. Av foreldrene arvet de litt landjord, som de fryktet skulle bli tatt fra dem.

Sult stanset skolegang

Yonas vil gjerne gå på skolen, men ofte har han dratt dit på tom mage – og uten bøker og skikkelige klær. Noen dager har han vært så sulten at kroppen ikke lystrer og han må bli hjemme. Det synes han er vondt. Yonas vet at skolegang er viktig for at livet skal ta en ny retning.   

– Det siste jeg tenker på før jeg sovner, er skolen, sa Yonas sist vi møtte ham.

– Jeg vil bli lege og gi folk medisiner og hjelpe dem, slik at de ikke dør, sier Yonas. Foto: George Kurian
– Jeg vil bli lege og gi folk medisiner og hjelpe dem, slik at de ikke dør, sier Yonas. Foto: George Kurian
Familien på fem bodde tidligere i et lite hus med gresstak. Foto: George Kurian
Familien på fem bodde tidligere i et lite hus med gresstak. Foto: George Kurian

Snuoperasjonen

I dag har Yonas og søsknene flyttet inn i et nytt hus og rammene rundt livet har gradvis kommet på plass. Snuoperasjonen startet da de kom inn i SOS-barnebyers familieprogram for unge og familier i krise. Med dette programmet støtter vi både barn og voksne i lokalmiljøet, slik at familien kommer seg ut av en vanskelig situasjon. Dette kan være gjennom støtte til bedre boforhold, utdanning, yrkesveiledning, deltagelse i spare- og lånegrupper, mat, helsehjelp og lignende. For å skape varig endring, trengs det helthetlige og tilpassede tiltak, over tid. Det er akkurat det som er kjernen i SOS-barnebyers arbeid verden over. 

De to eldste guttene tørker grønnsaker.

De to eldste guttene tørker grønnsaker.

Eier sitt eget hus

De fleste i området hvor Yonas bor, lever under fattigdomsgrensen og mange av naboene har nok med å håndtere sin egen vanskelige situasjon. Eldstebror Steve (22) har forsøkt å livnære familien med strøjobber, men han følges nå opp med yrkesveiledning. Han har også fått seg kone, som har flyttet inn til søsknene.

De har fått skjøte på huset og trenger ikke lenger frykte at hjemmet deres skal bli tatt fra dem. De to eldste guttene dyrker sorghum, som blant annet brukes til grøt, og de investerer i kyllingoppdrett.

Gradvis er livet snudd og det skapes en ny fremtid, med skolegang og helsehjelp. Yonas behøver ikke lenger bruke alle kreftene på å overleve. Nå handler det om å leve, og å se fremover.