Gå til hovedinnhold

Vold mot barn – et globalt problem

En milliard barn i verden blir utsatt for vold og overgrep. Vold ødelegger barndommen og kan skade barn for livet.

Vold og overgrep mot barn foregår i alle land, i alle kulturer og i alle samfunnslag. Vold rammer barn på skolen, hjemme eller på institusjoner, i arbeidssituasjoner og ellers i samfunnet. Volden blir oftest utført av noen barnet har et personlig forhold til, som foreldre, andre omsorgspersoner, klassekamerater, lærere eller arbeidsgivere.

Lær mer om vold her

Ulike former for vold mot barn

Ulike former for vold mot barn

Vold i hjemmet

Vold i hjemmet

Hvem er utsatt og hvordan kan det forebygges

Hvem er utsatt og hvordan kan det forebygges