Gå til hovedinnhold

– Viser behovet for en storsatsing på fosterhjem

– Fosterhjemsutvalgets rapport inneholder mye positivt, sier Sissel Aarak, programsjef i SOS-barnebyer. – Nå må myndighetene levere den økonomiske storsatsingen som utvalget så åpenbart mener det er behov for.

19. desember 2018

Denne uken fikk barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland overlevert NOU 2018: 18 Trygge rammer for fosterhjem som går gjennom situasjonen for norske fosterhjem og foreslår en rekke konkrete tiltak.

- Vi er spesielt glade for at utvalget foreslår å styrke fosterforeldrenes rettigheter, og at de ønsker å gi de som tar på seg denne viktige jobben en mer forutsigbar økonomisk situasjon, sier Sissel Aarak, programsjef i SOS-barnebyer. – Nå er det viktig at dette følges opp av norske myndigheter. Vi vet fra vår internasjonale erfaring at det finnes nok av papirrettigheter som aldri får konsekvenser for barna eller fosterforeldrene det gjelder.

Samtidig er Aarak skuffet over at mye av kvaliteten på støtteapparatet rundt fosterforeldrene foreslås bestemt lokalt i hver enkelt kommune. Ifølge utvalget er det kommunene som skal finne løsninger for tilgjengelighet utenfor kontortid, og ha ansvaret for å legge kriseplaner dersom noe dramatisk skulle skje etter at de offentlige kontorene er stengt.

- Samme dag som fosterhjemsutvalgets rapport ble lagt frem, ga Bufdir rødt lys til barnevernet i 75 kommuner. Det utgjør en femtedel av norske barneverntjenester. Det viser at det kommunale barnevernet ikke er i stand til å ta på seg flere oppgaver enn i dag, sier Aarak.

- Livet i de fleste hjem leves utenfor kontortid, og det er også da støtteapparatet må være tilgjengelig. Her trenger det kommunale barnevernet hjelp fra statlige myndigheter, sier hun.

Utvalget har heller ikke løst problemet med hvilke kriterier som skal ligge til grunn for frikjøp av fosterforeldrene, selv om det slås fast at dagens system ofte fører til en ensidig oppmerksomhet om barnas utfordringer, og en sykeliggjøring av barna, i forhandlingene mellom fosterforeldrene og kommunen. – Man oppfordrer i praksis fosterforeldrene til å gjøre barna til et problem i disse forhandlingene, sier Aarak. - Her må vi endre fokus, slik at fosterforeldrene kan sikres stabile og forutsigbare økonomiske rammer uten å måtte snakke barna sine ned.

Først og fremst viser utvalgets tiltaksliste at det er behov for en storsatsing på fosterhjem og barnevern fra norske myndigheter, mener Aarak.

– Den som skal være barne- og likestillingsminister de neste årene vil ha store muligheter til å løfte barnevernet opp til et høyere nivå, sier Aarak. – Nå forventer vi at regjeringen leverer i statsbudsjettene fremover.