Gå til hovedinnhold

Viktigheten av skolegang

Alle barn har lik rett til god utdanning. Utdanning er selve nøkkelen til å løfte seg ut av fattigdom og bli ressurssterke voksne.

21. januar 2021

Det er mange årsaker til at barn ikke får muligheten til skolegang:

  • Familiens økonomi setter en stopper
  • Barna bor i en familie der det er total mangel på oppfølging.
  • Barna er alene og har ikke noen voksne som tar vare på dem.
  • Det finnes ikke noe utdanningstilbud der barna bor.

Nå har koronaviruset gjort det enda vanskeligere for mange barn å få tilgang til undervisningen. Barn over hele verden har hjemmeskole, dette får ulike konsekvenser for de som blir berørt, men igjen er det de som lever i fattigdom som rammes hardest.

Forskjellene øker

Ett eksempel er Vietnam der det er store forskjeller. I familier med høy inntekt har 80 prosent tilgang til datautstyr, for familier som lever i fattigdom har mindre enn 50 prosent tilgang. Da blir det ingen undervisning på barna som lever i de sistnevnte familiene, de går glipp av verdifull lærdom og forskjellene blir enda større.  

Koronapandemien holder Linh (12) borte fra skolen

Linh (12) bor med pappa og bestefar i et landlig område i Vietnam. Skolen er stengt på grunn av koronaviruset og det blir lange dager hjemme for tolvåringen. Hun hjelper til så godt hun kan med å høste maten de dyrker, men hun lengter tilbake til skolen og samholdet med vennene sine.

Ingen i familien hennes eier en smarttelefon hun kan bruke for å følge undervisningen som nå blir gjennomført digitalt. Skolen var fristedet hennes, som ga håp om å kunne realisere drømmen om å bli lege. Nå går hun glipp av verdifull undervisning på uviss tid og får store kunnskapshull, som kan bli vanskelig å tette.

Familien får støtte av SOS-barnebyer

Familien har fått støtte fra SOS-barnebyer siden 2014. De klarer seg bra og dyrker egen mat som de selger, men trenger fortsatt støtte til skolepenger. Nå håper familien at skolen snart åpner igjen, slik at Linh kan komme tilbake til skolebenken og jobbe mot drømmen sin.

Linh 12 år sitter ved pulten sin hjemme og gjør lekser. Hun har på seg munnbind. Foto: Pearl Sandhu Anne Kahura
Linh, forsøker så godt hun kan å jobbe med skolearbeid hun har fått utdelt tidligere.

Bærekraftsmål nr. 4: Utdanning til alle

SOS-barnebyer støtter familier slik at barn får et undervisningstilbud helt fra de går i barnehagen, gjennom grunnskolen og til relevant yrkesopplæring eller annen høyere utdanning. Vi sørger for at både gutter og jenter får tilgang til utdanning av god kvalitet. Vi endrer holdninger, og gjør omsorgspersoner i stand til å skaffe inntekt slik at barna kan gå på skole i stedet for å jobbe. Vi har relevante utdannings- og læringsprogrammer rettet mot hele lokalsamfunnet. I krig og katastrofer sørger vi for trygge soner hvor barn kan leke og lære. Vi jobber også for å bedre læreforholdene og avskaffe fysisk avstraffelse i skolen.

Utdanning til 5,3 millioner barn

Vi vet at for å sikre fremtidens løsninger så er vi nødt til å ha med alle på laget. Derfor er bærekraftsmål 4, en helt essensiell del av å oppnå ethvert bærekraftsmål. SOS-barnebyers mange utdanningsprogrammer – fra barnehage til yrkesopplæring og høyere utdanning – bidrar til flere av milepælene under dette målet. Anslagsvis 82 prosent av barna i våre programmer tilegner seg kunnskap i tråd med målet, og slik vil SOS-barnebyer ha hjulpet 5,3 millioner barn på verdensbasis med å skaffe seg en god utdanning innen 2030.