Gå til hovedinnhold

Viet Tri, Vietnam

Vietnam har siden 1986 hatt en imponerende fattigdomsreduksjon. Om lag 8 prosent lever nå under den nasjonale fattigdomsgrensen, i motsetning til 70 prosent på midten av 1980-tallet.

Vietnam satser stekt på utdanning, men til tross for imponerende framskritt i tilgang på utdanning er kvaliteten på utdanning mangelfull. I tillegg har barn med etnisk minoritetsbakgrunn begrenset tilgang til utdanning. Samtidig har landet mange utfordringen i helsesektoren i forhold til sykdommer som tuberkulose, infeksjonssykdommer og feilernæring/underernæring. 

Sosiale forhold i Vietnam

 • Hiv/aids rate for befolkningen mellom 15-49 år: 0,3% (2018)
 • Forventet levealder: 73,9 år (2018)
 • 40% av befolkningen er under 25 år og 23,5 prosent er under 15 år.
 • En tredjedel av barnebefolkningen under 16 år er fattige.
 • Spedbarnsdødelighet: 16,7 barn per 1000 levendefødte
 • Barnedødelighet blant barn under 5 år: 20,9 barn per 1000 levendefødte (2017)
 • 6,4 prosent av barn under 5 år er undervektige.
 • 16 prosent av barna mellom 5 og 14 år blir tvunget til å arbeide.
 • Antall foreldreløse barn: 4 millioner
 • Antallet lese- og skrivekyndige blant befolkningen over 15 år: 94,5%
 • Vietnam er en ettpartistat hvor kommunistpartiet er det eneste lovlige partiet. Landet har en av verdens raskest voksende økonomier og har oppnådd en betydelig fattigdomsreduksjon

Viet Tri

Viet Tri ligger i Phu Tho-provinsen nord for Hanoi. Til tross for Vietnams betydelige økonomiske framgang de siste par tiårene, lever mange familier i regionen fortsatt i fattigdom. Ekstremvær og tørke bidrar til dårlige leveforhold. Minoriteter og familier i avsidesliggende områder er særlig utsatte. Flere barn har ikke tilgang på utdanning og menneskehandel er en stor utfordring i regionen.

Kart over barnebyene i Vietnam.

SOS-barnebyer har jobbet i Vietnam siden 1967. Det er i dag 14 barnebyer i landet, og barnebyen i Viet Tri ble offisielt åpnet i 1999 av Prinsesse Märtha Louise.

SOS-familie

I barnebyen får barna et hjem med en SOS-mor, søsken og en familieassistent som avlaster og støtter SOS-mor i foreldrerollen. Et av SOS-barnebyers viktigste prinsipp er at søsken ikke skal skilles fra hverandre, så hvis det kommer en søskengruppe inn barnebyen, skal de bo og vokse opp i samme familie om det ikke er omstendigheter som tilsier at det ikke er den beste løsningen for barna selv.

De voksne i barnebyen er opptatt av at barna finner seg til rette, føler seg hjemme og opplever omsorg, trygghet, glede og stimulans. I barnebyen finnes også fagteam bestående av f.eks pedagog, psykolog, sosialarbeider og helsesøster/sykepleier som bistår tett i oppfølgingen av barna. Barnebyen i Viet Tri har et sterkt fokus på skolearbeid og barna får nøye oppfølging og støtte. Barna har i tillegg mange fritidsaktiviteter å velge mellom, som fotball, bordtennig og badminton. De kan også velge aktiviteter innenfor kunst og kultur, som for eksempel malerkurs og å spille et instrument.

SOS-ungdomshjemmet bygger videre på SOS-barnebyers arbeid og har kapasitet til 16 ungdommer fra SOS-barnebyen Viet Tri. På ungdomshjemmet bor ungdommene fra 15 år og oppover. Ungdomshjemmet er starten på et selvstendig liv for ungdommene, men sammen med dem bor den en pedagog som følger dem opp. De får både psykososial og utdanningsmessig støtte. Ungdomshjemmet er kun for gutter, da jentene bor hjemme hos SOS-moren til de flytter ut av barnebyen.

Bilder fra Viet Tri

Barnehage og skole

Barna i barnehagen kommer både fra barnebyen og fra lokalmiljøet rundt barnebyen. Barnehagen tilbyr barna førskoleutdanning. Det legges stor vekt på barnas individualitet og aktivitetene er tilpasset de ulike aldersgruppene.

SOS-skolen har vært i drift siden september 2000. Det er en kombinert grunnskole og videregående skole med klassetrinnene 1-12. Skolen består av 24 klasserom, laboratorier, bibliotek og kantine. Ved full kapasitet er det plass til 980 elever. SOS-skolen i Viet Tri er kjent for høy kvalitet og et bredt spekter av fagtilbud og aktiviteter.

Det arrangeres også kurs for at elevene skal bli bedre til å kommunisere og uttrykke seg, og for å styrke kreativitet og sosiale evner. Skolen er stolt over at elevene deltar i ulike fagolympiader, både regionalt og nasjonalt, og oppnår gode resultater. Dette er et bevis på skolens høye standard, og det høye antallet elever som hvert år fullfører og går videre til neste trinn, sier også mye om den høye kvaliteten på undervisningen. Også lærerne deltar jevnlig i utvekslingsprogrammer og får kursing i pedagogikk og ulike undervisningsmetoder.

Yrkesrettet utdanning

SOS-yrkesskolen i Viet Tri har vært i drift siden mars 2005. Yrkesskolen ble startet opp på grunn av det store behovet for yrkesrettet utdanning i området. Andre opplæringssentre er små og tilbyr hovedsakelig kortvarige kurs. Yrkesrettet utdanning har det vært liten tradisjon for i Vietnam og det har derfor også vært vanskelig å skaffe gode lærere. Der er anslått at provinsen vil trenge om lag 100 000 fagutdannede mennesker i løpet av de neste ti årene. SOS-yrkesskolen bidrar til å møte noe av dette behovet med cirka 350 elever hvert år.

SOS-yrkesskolen gir et tilbud både til barna som har vokst opp i SOS-barnebyen i Viet Tri og til ungdommer i lokalsamfunnet. Opptakskravet er fullført niårig grunnskole. Skolen fokuserer på jobborienterte, praktiske kurs.

SOS-barnebyer i Viet Tri

 • SOS-barnebyen i Viet Tri ble åpnet i 1999 og alle programmer er norskfinansierte
 • Barnebyen har 15 familiehus med kapasitet til 150 barn
 • SOS-barnehagen består av seks grupperom og har kapasitet til 190 barn fra barnebyen og lokalmiljøet
 • SOS-skolen (grunnskole og videregående skole) har kapasitet til 1 000 elever
 • Ungdomshjemmet har plass til 16 ungdommer. Her får ungdommene et hjem og den psykologiske og utdanningsmessige støtten de trenger
 • Yrkesopplæringssenteret har vært i drift siden 2005 og består blant annet av 10 klasserom, 6 verksteder og bosted for 75 elever. Senteret har plass til 300 elever